Nyheter

”Dålig kunskap om fuktskador”

Antalet fuktskador ökar trots bättre byggmetoder och material. Bengt Lindblom, fuktexpert på Grontmij, kritiserar byggarna. <br></br> — Branschen måste höja kompetensen, säger han och formulerar ett program för förbättrat byggande.

Fuktskador är en het fråga. I flera nummer har Byggvärlden rapporterar om bristande teknik och fuktkänsliga material som lett till fukt- och mögelskador. Nu stämmer en tung röst in i kritiken mot byggbranschens metoder.

— Vi som jobbar som fuktsakkunniga har sett att antalet fuktskador ökat de senaste 20-30 åren, trots att man utvecklat byggmetoderna, säger fuktexperten Bengt Lindblom, som jobbat på Grontmij sedan början av 1980-talet.

Enligt Bengt Lindblom är det samma typ av problem som ständigt återkommer. Ofta handlar det om att man bygger in fukt i produkten. Eller att man börjar använda nytt material i stor skala utan att det testats ordentligt innan.

— Sedan är det så att man fortfarande, i alla led, är för okunnig om vad som behövs för att undvika fukt. Senast i januari gjorde jag ett besök på ett villabygge i Tyresö. Entreprenören byggde med trä och gipsskivor i ösregn utan skydd, trots att de lovat köparen att lägga presenning över, säger Bengt Lindblom.

För att råda bot på detta har han nu formulerat ett åtgärdsprogram för hur man ska komma tillrätta med den envist återkommande fuktproblematiken. Bengt Lindblom anser att en förändring måste ske i alla led, från beställare, konsulter och entreprenörer till förvaltare.

— Framförallt handlar det om att fler oberoende fuktexperter måste användas från början och sedan kontinuerligt under hela processen, säger han.

Inom byggbranschen ger nu allt fler röster Bengt Lindholm rätt. En av dom är Lars Kylenfelt, arbetschef på Tuve Bygg.

— Det är rätt att alla måste bättra på sina kunskaper. Vi som bygger måste veta bättre vad det är för material vi får levererat. Och leverantörerna måste veta bättre att det de producerar fungerar i verkligheten. Den springande punkten för oss alla är bristande kunskap och bristfälliga tester innan produktionen, säger han.

Hur gör ni själva, använder ni oberoende fuktexperter som konsulter?
— Ja det gör vi, säger Lars Kylenfelt.

Och har ni haft problem med fuktskador?
— Vi har haft fuktskador i enstaka villor. Men som tur är har vi varit relativt förskonade. Det beror nog främst på att vi inte använt oss av så mycket putsade fasader med gipsskivor som ju varit en stor problematik de senaste åren.

Praktiska tips för offentliga lokaler (skolor)

1: Använd pvc-golvbeläggningmed uppvik mot vägg.

Städrumdrabbas ofta av fuktskador. Montera därför täta ytskikt på golv och väggar i dessa utrymmen, till exempel pvc-mattor eller kakel.

.

2: Bänkskåp ska ställas på stödben, inte sparksocklar.

I våtutrymmenbör man bygga med homogena väggar och inte med skivor. Undvik invändiga stuprör. Ha ordentliga takfötter.

Beställarna måste få en bredare byggkompetens.

Oberoende fuktkontrollanterska användas under byggnationerna.

Bygg med beprövadematerial och väl beprövade byggmetoder.

Grafik: Ingemar Franzén

Bengt Lindbloms åtgärdsprogram mot fuktskador:

Beställaren:

Låt en fuktsakkunnig vara med från start för att granska byggnaden och materialvalet utifrån fuktsynpunkt. Fuktdimensionera före upphandlingen och bestäm byggtid utifrån denna.

Projekteringen

Låt den fuktsakkunnige vara ett bollplank till beställaren och projektören. Fuktskyddsbeskrivning ska upprättas.

Byggnationen

Bygg torrt och använd väderskydd. Montera betongstomme och yttertak först och därefter exempelvis utfackningsväggar.
Täck stomme och material, skydda mot nederbörd.
Utbilda också all personal, även byggnadsarbetarna, vid byggstart i hur man fuktsäkrar byggnaden.
Genomför besiktningar och fuktkontroller med fuktsakkunnig som också utför stickprovskontroller.
Upprätta fuktskyddsdokumentation efter att byggnaden är färdigställd.