Nyheter

Dalkia fördjupar samarbetet med Göteborgs hamn AB

Dalkia gick segrande ur upphandlingen av den tekniska förvaltningen av Göteborgs Hamns fastighetsbestånd. Totalt består beståndet av 14 fastighetsobjekt om 48 000 kvadratmeter.

Göteborgs Hamn AB äger all mark och infrastruktur i hamnen och ägs av Göteborgs Stad. Göteborgs Hamns position skapar det naturliga godsnavet för sjötransporter i Skandinavien och goda förutsättningar för Skandinaviens näringsliv.

Dalkias entreprenadåtagandet omfattar drift och felavhjälpande underhåll av byggnader och tillhörande mark, inklusive service av fastighetstekniska system, samt teknisk beredskap dygnet runt och viss administrativ förvaltning. Avtalet sträcker sig i ett första steg till och med maj 2015, som längst till och med maj 2017.

– Åtagandet ställer krav på hög driftsäkerhet och kvalitet på teknisk försörjning och service. Uppdraget rörande den tekniska fastighetsförvaltningen kompletterar de projektuppdrag som Dalkia redan erhållit från Göteborgs hamn, exempelvis uppförandet av ett nytt skumtorn för brandbekämpning och flytt av en kran. Vi är glada över vårt fördjupande samarbete med Dalkia, säger Jan Andersson, Vice President Infrastructure, Göteborgs hamn AB.