Nyheter

Dammluckorna styrs med vattenhydraulik

Olja dominerar som vätska i hydrauliska system. Men nu dyker det upp fler anläggningar där oljan ersätts med vatten. I Älvkarleby installerades förra året världens största moderna vattenhydraulikanläggning.

Det är Vattenfall som ersatt olja med vatten i de hydraulsystem som styr kraftstationens stora intagsluckor.

— Fördelen med vatten är att det skonar miljön vid eventuella läckor, ger en bättre arbetsmiljö och minskar brandrisken, säger Jan Ukonsaari, utvecklingsingenjör på Vattenfall Research & Development.

Men eftersom vatten har andra egenskaper än olja måste rörliga delar, till exempel pumpar, motorer och ventiler, anpassas.

Vatten gör också att innandömet i hydrauliska anläggningar lätt rostar eller smutsas ner av alger. Därför använder tillverkarna ofta rostfritt stål i systemen. Vattnet blandas normalt också med olika tillsatser.

— Kostnaden för vattenhydraulik ligger mellan 2,5 och 5 gånger högreän vanliga oljesystem, säger Jan Ukonsaari.

Det har gjort att vattenhydraulik hittills mest har använts vid verksamheter där renlighet och säkerhet varit viktigare än låga kostnader.

Inom livsmedelsindustrin körs hydrauliken till bland annat glassmaskiner med vatten.

— Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med oljebaserade system när det gäller kostnad. Där-emot finns det en marknad för vattenhydraulik där kunden kräver skräddarsydda lösningar, säger Tony Markham, vd för det brittiska företaget Water Hydraulics Company.

Företaget har konstruerat hydrauliskt drivna robotar som rengör kylbassängerna i kärnkraftverk, borrmaskiner som borrar efter dricksvatten och hydrauliska muddringsverk, som håller rent på botten utanför brittiska ubåtsbaser.

Nästa steg är att använda vattenhydraulik för att driva avsaltningsanläggningar. Water Hydraulics Company arbetar också på att utveckla vattenhydrauliska motorer med hög verkningsgrad.

För att sänka fryspunkten, minska korrosionen och bakterietillväxten blandar Vattenfall i dag vattnet med monopropylenglykol.

— Älvkarleby ska fungera som en referensanläggning för framtida projekt, fortsätter Jan Ukonsaari.

— Det finns fler tänkbara applikationer, till exempel i reglerutrustning för turbiner. Den tekniken planerar vi att prova i Porjus provanläggning nästa år.

Vasst och kasst

Vasst:

Vatten är bättre än olja ur miljö-synpunkt.

Kan i vissa fall ge noggrannare reglering.

Minskad brandrisk.

Kasst:

Dyrare utrustning för att klara av vattnets egenskaper

Brist på erfarenheter beträffande livslängd, kapacitet och tillgänglighet

Osäkerhet kring de tillsatser som används i vattnet, vilka är deras miljöegenskaper.

Källa: Elforsk