Nyheter

Dammprojekt fick Håll Nollans pris

Håll Nollan
Markus Johansson, Skanska och Lars Andersson, Boliden. Samt Ulrika Dolietis, vd Håll Nollan.

Årets vinnare av ut Håll Nollans arbetsmiljöpris gick till Skanska och Boliden. De fick utmärkelsen för arbetet med rivningen av Långdalgruvans invallningsdamm.
– Det var ett otroligt känsligt projekt där inget fick gå fel, säger Lars Andersson, projektledare för beställaren Boliden.

Det var fjärde året i rad som Håll Nollan delar ut sitt arbetsmiljöpris. Utmärkelsen uppmärksammar projektteam som gjort skillnad för att alla på arbetsplatsen ska komma hem oskadda efter en arbetsdag. Årets pris gick till Boliden och Skanska för deras gemensamma arbete under rivningen av Långdalsgruvans invallningsdamm i Skellefteälven.

– Jag blir otroligt stolt över att vi har fått den här utmärkelsen. Vi var tvungna att ta hänsyn till stora miljö- och arbetsmiljörisker redan från start. Under upphandlingen var det högt prioriterade frågor. Kostnaden var inte viktig. Det fick inte gå fel, säger Lars Andersson, projektledare för Boliden.

Högriskprojekt

Rivningen av Långdalsgruvans invallningsdamm i Skellefteälven klassades som ett högriskprojekt av Boliden med stora utmaningar både miljö- och arbetsmiljömässigt.

En omfattande arbetsmiljöplan togs fram och vid upphandlingen lades stor vikt vid entreprenörernas genomförandeplan.

Flera anbudslämnare intervjuades och uppdraget gick slutligen till Skanska, som fick högst poäng vid bedömning av miljö och arbetsmiljö. Boliden fanns sedan på plats och såg till att man behöll fokus på säkerheten under hela projektet

– Det har varit väldigt inspirerande att ha en närvarande kund under arbetet med rivningen. Det gör det så mycket lättare att skapa en dialog när man stöter på utmaningar. Och det lyckades vi med. Vi hade samma synsätt när det gäller arbetsmiljön, säger Markus Johansson, projektledare på Skanska.

Stort intresse för Håll Nollan

 I år fick Håll Nollan in 18 nomineringar till priset och de tre finalisterna var Bolidens och Skanskas rivning av en invallningsdamm vid Långdalsgruvan i Västerbotten, Vasakronans projekt Sergelgatan i Stockholm och Geoteknikteamet på Skanska i Göteborg. Priset delades ut under mässan Construction Summit.

Långdalsgruvans invallningsdamm byggdes i början av 1990-talet och när gruvdriften lades ner 1999 vattenfylldes dagbrottet. Rivningen av invallningsdammen, som hörde till dagbrottet, har återställt Skellefteälven till sitt ursprung.

Juryns motivering:

Vinnarna har genom ett nära samarbete och gemensamma värderingar förverkligat höga arbetsmiljöambitioner genomgående i projektet. Kulturen har präglats av att arbetsmiljö genomsyrat samtliga steg – från de tidiga skedena, genom anbudsprocessen och under hela produktionen.