Nyheter

Dansk skola med italienska vibbar

En energisnål skola i danska Örestad kommer att få en fasad utöver det vanliga. Utsidan ska erbjuda en promenad i vad som liknar en medeltida italiensk bergsby.

Sugen på att gå upptäcktsfärd i en medeltidsinspirerad italienskt bergsby? Om kassan är skral så behöver du inte ta flyget till Sydeuropa i framtiden.

Det räcker med att åka över sundet till Örestad City i Danmark. Där ska en ultramodern, energisnål skola byggas där huskroppen ska föra tankarna till en medeltida bergsby som huller om buller klättrar upp längs bergsväggen.

Förslaget Barga, med namn efter den verkliga motsvarigheten i Toscana, vann den arkitekttävling som Köpenhamns stad utlyst. Besökarna kan via en utvändig trappa gå på upptäcktsfärd i ett myller av små gränder, terrasser och hängande trädgårdar utanpå byggnaden.

Byggnaden är tänkt att vara ett spjutspetsprojekt inom Köpenhamns satsning att bli klimatneutralt till 2025. Redan inom fem år ska klimatutsläppen i Köpenhamnsregionen ha minskat med 20 procent.

Skolan ska till största delen få sin energiförsörjning från förnybara energikällor. Solceller ska stå för lejonparten av elförsörjningen och kompletteras med några vindsnurror som bidrar med en mindre mängd el och främst ska användas i undervisningssyfte.

Solfångare ska ge varmvatten. Värme och kyla kommer skolan att få från ett större markvärmelager som ligger i anslutning till en intilliggande byggnad.

— Vi ställer tuffa krav på energisnål IT-utrustning och belysning som alstrar minimalt med värme. Ventilationen ska i stort sett bygga på behovsstyrt självdrag, men även behovsstyrd fläktventilation med värmeåtervinning. Tanken är att vi ska få ner kylbehovet så mycket som möjligt, säger Åke Blomsterberg på WSP Sverige.

Dessutom ska dagsljuset utnyttjas optimalt med hjälp av bland annat överfönster och flexibla persienner. Byggnaden saknar nästan helt fönster som vetter mot öster, istället har den främst fönster mot söder och norr som ger mer indirekt solljus.

Åke Blomsterberg berättar att skolan inte kommer att få allt för stora glasytor — maximalt trettio procent av fasadytan blir glas — för att undvika oönskad uppvärmning. Energianvändningen uppskattas bli 50 kilowattimmar (kWh) per kvadratmeter och år exklusive verksamhetsel.

Konsultföretaget WSP ligger bakom förslaget — värt 290 miljoner danska kronor – tillsammans med det danska arkitektföretaget KHR, energikonsulten Cenergia och Bisgaard Landskabsarkitekter.

Skolan blir dock klar först i september 2011. Förutom undervisning kommer byggnaden om 14 500 kvadratmeter att hysa stadsbibliotek och fritidslokaler.