Nyheter

Danskar utformar Örebro universitet

Nu är det klart hur Örebro universitet ska växa. Det framtida campuset få en dansk prägel.

När utformningen av ett kommande entréområde till campuset nyligen skulle bestämmas föll valet på danska Juul & Frost Arkitekter. – De visade bäst på möjligheterna som finns med platsen. Vi sökte bland annat efter ett förslag som kopplar ihop campuset med staden. Örebro universitet ligger ganska långt från stadskärnan och ambitionen är att vi ska komma närmare, säger Lars Svensson, regiondirektör för Akademiska Hus Öst. Tävlingen kom till efter att kommunen skänkt en bit mark till universitetet lagom till dess tioårsjubileum. – Men universitetet får ju inte äga någon mark så då hamnade bollen hos oss, säger Lars Svensson. I Juul & Frosts förslag får universitetsplatsen tre nya byggnader. – Men nu ska en arbetsgrupp utses som ska gå vidare med förslaget. Vi vet ännu inte vad byggnaderna kommer att innehålla, vad de får kosta eller när de kan vara klara, säger han. – Jag är förtjust i platser som skapar spontana möten mellan människor. Sedan är byggnaden i sig en utmaning eftersom den ska bilda en slags entré till universitetet, säger Lars Svensson.