Nyheter

Därför åtalas Kindberg för luftfakturor

Domen i det uppmärksammade målet beräknas komma i månadsskiftet mellan oktober och november. Foto: Getty mages

Den uppskjutna rättegången mot Daniel Kindberg och två medåtalade är nu i full igång vid Ångermanlands tingsrätt i Härnösand. De står åtalade för en härva med falska fakturor där miljontals kronor slussats från det kommunala fastighetsbolaget till Östersunds FK. Dom i målet beräknas komma i början av november.

De tre åtalade har alla suttit på olika förtroendeposter inom olika bolag och åklagaren menar att de tillsammans och i samförstånd skickat luftfakturor mellan varandra. Syftet ska ha varit att frigöra sponsorpengar till Östersunds FK där Daniel Kindberg även var ordförande. De båda andra åtalade är en man som varit projektchef inom Peab samt en representant för ett transportföretag. 

I åtalet framgår att Daniel Kindberg ska ha instruerat representanten för transportföretaget att fakturera Peab för olika entreprenörsprojekt. I nästa steg har projektchefen på Peab fakturerat Östersundshem och Fältjägaren 7 AB för de arbetena. Pengarna har betalats ut till transportföretaget och sedan flyttats till företaget Driftaren, som ägs av Östersunds FK, eller gått till klubben i form av sponsring. 

I rättegången som nu drar igång är det två olika åtalspunkter inom samma åtal. De omfattar 11,8 miljoner kronor i det ena och 3,6 miljoner kronor i det andra. 

Som bevis anför åklagaren ett omfattande underlag med olika fakturor, anteckningar, mail och vittnesförhör.  I materialet finns bland annat handskrivna minneslappar där Daniel Kindberg noterat olika betalningar med kommentarer som ”luftfaktura”.

Rättegången som skulle hållits i april i våras fick skjutas upp efter att representanten för transportföretaget visat upp ett antal kvitton som han menar bevisar att han betalat för de utförda jobben. Han hävdar att kvittona visar att han gjort kontantbetalningar till olika spanska företag. I förhör nekar dock företrädare för de utländska bolagen att de skulle varit engagerade i de aktuella projekten.

Åklagaren bedömer bevisläget som gott och straffskalan för brotten ligger på max 6 års fängelse. Exakt vilken påföljd som åklagaren kommer yrka på kommer visa sig under rättegången. Rättegången pågår till den 1 oktober och domen beräknas komma i början av november.   

Daniel Kindberg åtalas för grov trolöshet mot huvudman i två fall, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott. 

Representanten för transportföretaget åtalas för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Peabchefen åtalas för grov trolöshet mot huvudman och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. 

Samtliga åtalade nekar till brott.

Av: Samuel Karlsson