Nyheter

Därför avbryter Trafikverket Lovö-upphandling

Trafikverket hävde kontrakten med LSAB på Lovön i våras. Nu har den nya upphandlingen stött på patrull.

– Vi har fått avbryta den på grund av för få kvalificerade anbud, säger Ove Strömberg, inköpsansvarig på Trafikverket Förbifart Stockholm.

I våras meddelade Trafikverket att man var tvungen att avbryta samarbetet med LSAB på två entreprenader på Lovön på grund av bristande arbetsmiljö och kvalitet.

Den 25 oktober var det anbudsdag för den nya upphandlingen. Efter anbudsutvärdering står det nu klart att Trafikverket fått in för få kvalificerade anbud. Den här gången handlar det om bristande konkurrens. 

– Vi har fått in anbud, men för få kvalificerade. Därför avbryter vi upphandlingen. Det är jätteviktigt för oss med god konkurrens för ett så bra och optimalt utfall som möjligt eftersom det inte blev så bra förra gången, säger Ove Strömberg, inköpsansvarig på Förbifart Stockholm.

I denna avbrutna upphandling upphandlades FSE302 och FSE308 (som är benämningarna från när Trafikverket upphandlade detta 2016) som en entreprenad benämnd FSE305 Bergtunnlar Lovö.

Förfrågan ska gå ut på nytt.

– Vi för en dialog med leverantörer som redan lämnat anbud samt med andra leverantörer på marknaden. Vi bedömer både utifrån pris och kvalitet och begär in genomförandebeskrivningar från entreprenörerna.

Målbilden är att Trafikverket ska få in nya anbud i början av nästa år.

– Vi tittar på möjligheten att inom LOU skynda på upphandlingen så mycket som möjligt. Men vi räknar inte med någon ytterligare tids- eller kostnadspåverkan än den nya värdering vi gick ut med den femte november i år.

Upplever ni att det är svårt att hitta entreprenörer?

– Vi ser inte tydligt att vi har en resursbrist inom anläggning. Men vi måste nog se till att hitta mer resurser för att kunna bygga allt som är planerat framöver.

Entreprenaden på Lovö är den enda större återstående byggentreprenaderna att upphandla i projekt E4 Förbifart Stockholm.

Fakta om entreprenaderna i E4 Förbifart Stockholm:

  • Den nya motorvägen byggs i 22 entreprenader med en planerad byggtid på cirka tio år.  
  •  18 entreprenader bygger bergtunnlar och trafikplatser. 
  • Tre mindre entreprenader är avslutade och två är hävda. 
  •  Fem entreprenörer startar i ett senare skede och rör installationer och tekniska system. 
  •  Två entreprenader tillkommer för bygget av Ekerövägen, som drivs av E4 Förbifart Stockholms projektorganisation, men formellt ses det inte som en del av projektuppdraget E4 Förbifart Stockholm. 

 Källa: Trafikverket