Nyheter

Därför avbryts upphandlingen av vattenreservoaren

Lyra ska ersätta Svampen i Örebro. Bild: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur

Lyra ska ersätta Örebros välkända vattenreservoar Svampen.
Under förra året påbörjade kommunen en upphandling av uppförandet, men nu meddelar de att upphandlingen avbryts.

Örebros vattentorn Svampen, gestaltat av Sune Lindström, togs i bruk 1958. Sedan dess har Örebros befolkning vuxit snabbt och Svampens kapacitet räcker inte längre till.
För att säkra stadens vattenförsörjning ska Örebro kommun en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen i Örebro. Under 2018 påbörjades en upphandling för den nya vattenreservoaren Lyra.

Men nu avbryter kommunen upphandlingen.
I ett pressmeddelande skriver kommunen att under upphandlingens anbudsperiod fick de in en del frågor från möjliga anbudsgivare som gjorde att de förstod att upphandlingsdokumenten inte var tillräckligt tydliga. Kommunen gick återigen genom underlaget, och anlitade också externa konsulter som har granskat det.
Efter det har man sett att det finns brister i upphandlingsdokumenten som måste rättas.

– Eftersom underlaget inte var tillräckligt tydligt kunde vi inte med säkerhet välja det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, utan vi behöver göra om upphandlingen. Det kan tyckas omständligt men att det blir rätt är viktigt av många skäl, allt från att det ska vara en rättvis process för alla anbudsgivare till att vi ska få en ny vattenreservoar som är av högsta kvalitet, säger Charlotte Nilsson, chef för Vatten och avlopp, Örebro kommun.

– En så stor vattenreservoar är en ovanlig och komplex byggnad, och att upphandla bygget av något sådant sker ytterst sällan. Vi har lärt oss mycket under resans gång, och kommer därför att kunna genomföra upphandlingen med en bredare kunskap. säger Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef på Örebro kommun. 

Kommunen ska nu komplettera upphandlingsdokumenten, och därefter gå ut med en ny upphandling. Den exakta tidsplanen är inte satt ännu, men kommunen hoppas att upphandlingen kan avslutas under våren/försommaren, och att bygget därefter kan sättas igång bygget.
Ambitionen är att Lyra kommer att stå klar sommaren 2021.

När Lyra, som är ritad av  Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur, är klar kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn men kommer att finnas kvar.

Fakta om den nya vattenreservoaren Lyra
Den nya vattenreservoaren Lyra blir dubbelt så stor som Svampen, och kommer att byggas i södra delen av Örebro.
Lyra kommer inte att vara öppen för allmänheten, som Svampen har varit genom åren, men byggnaden kommer att ge avtryck i omgivningarna.
Lyra kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten, och vara 20 meter hög.
Platsen, åsen i Adolfsberg i södra Örebro, medför att Lyra syns på långt håll och höjden ger ett bra, naturligt tryck för att örebroarna ska få ut vattnet i sina kranar.
Arkitekt för Lyra är Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur, som vann arkitekttävlingen som vi genomförde 2016.