Nyheter

Därför fick den oerfarne ingenjören högre lön

Hon hade ensam haft ingenjörsjobbet hos kyrkoförvaltningen i tolv år. Löneutvecklingen hade varit god. År 2008 fick hon en kollega, en man med samma utbildning men med mindre erfarenhet. Han gick in på en högre lön.

När kvinnan började driva sin lönefråga blev effekten den motsatta. Hennes löneutveckling kom istället att bli sämre än för mannen som hon jämförde sig med. Arbetsgivaren, Göteborgs Kyrkliga Samfällighet, motiverade lönesättningen med att hon ”inte uppfyllde kravet på helhetssyn”.

Kvinnan, som tidigare rönt uppskattning, blev förvånad och chockerad. Hon kom så småningom att säga upp sig från jobbet.

Läs resten av artikeln på tidningen Lag & Avtals nätupplaga