Nyheter

Vägbygget har stått stilla i 1,5 år

Ombyggnaden av Ekebykorset på E18 i Karlskoga står stilla.

Ombyggnaden av Ekebykorset på E18 i Karlskoga står stilla. Redan förra våren lämnade entreprenören Skanska projektet.

Jag beklagar den långa trafikpåverkan, säger Nicklas Broberg, Trafikverkets projektledare.

Trafikverket ska bygga om Ekebykorset längs E18 genom Karlskoga. Den signalreglerade fyrvägskorsningen ska ersättas med en cirkulationsplats samtidigt som en gång- och cykeltunnel ska byggas under vägen. I mars 2020 inleddes arbetet.

Men sedan hösten 2020 är projektet pausat. Skanska, som upphandlats, som entreprenör, genomförde arbeten fram till november 2020 för att sedan, efter en förlikning med Trafikverket, dra sig ur uppdraget.

Anledningen till att Trafikverket inte kunde fullfölja entreprenaden var geotekniska problem.

Stenansamlingar i marken ställer till problem med spontningen.

– Markförhållandena på platsen visade sig vara mer komplicerade än vad de tidiga geotekniska proverna visat. Vi fick inte ner sponten till önskad nivå på grund av en ansamling av stora stenar i marken. Det är framför allt på den norra sidan vi haft oflyt med stenansamlingar, förklarar Nicklas Broberg, Trafikverkets projektledare.

Han fortsätter:

– Vi fick en osäkerhet i förhållandet till grundvattenhanteringen och därför har vi sökt tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen, något som vi från början inte bedömde att vi behövde.

I väntan på den rättsliga processen är vägbygget pausat, något som flera trafikanter reagerat på.

– Hur kan det få gå till så här, att ett vägbygge på en sådan här trafikerad sträcka och med mycket tung trafik står stilla i flera år? Dessutom känns det inte trafiksäkert att passera, det skumpar och guppar. Det finns heller inga informationsskyltar om projektet, säger en läsare som hört av sig till Byggvärlden.

Nicklas Broberg beklagar att denna situation uppstått.

– Jag förstår och jag beklagar att vi haft en sådan lång trafikpåverkan. Vår upplevelse är att trafiken flyter på bra och vi har daglig tillsyn av trafikanordningen.

Foto: Läsarbild

Vad gör ni åt den dåliga vägbanan?

– Det blir lätt spårbildning när all trafik kör på samma sida. Vi lagar potthål i den slitna beläggningen. Vi har även funderat på att lägga ny beläggning tillfälligt men samtidigt vill vi inte dra på oss onödiga kostnader.

Trafikverket väntar på att kunna upphandla en ny entreprenör. Produktionen kan återupptas först när grundvattenprocessen är klar och därför förväntas entreprenaden stå klar tidigast hösten 2023.

– Tills vidare ber jag alla att fortsätta visa hänsyn, säger Nicklas Broberg.