Nyheter

Därför vill NCC ha tillbaka Tomas Carlsson

Tomas Carlsson återvänder till NCC från Sweco. Foto: NCC
Att Swecochefen Tomas Carlsson får efterträda samme man som brädade honom i vd-rekryteringen 2010, Peter Wågström, beror på att NCC:s profil har förändrats i och med att bostadsdelen knoppades av 2016.

Det säger Tomas Billing, som i egenskap av styrelseordförande skött båda utnämningarna – liksom avpolletterandet av Peter Wågström i höstas – till Nyhetsbyrån Direkt.

– Då hade NCC en stor kapitaltung investeringsverksamhet, och Peter Wågström är en fastighetaffärsman. När vi anställde honom hade vi en genuin byggare som vd i Olle Ehrlén. Men nu har vi knoppat av bostadsdelen, och dessutom drabbats av dålig lönsamhet i byggdelen utanför Sverige. Därför söker vi i dag en byggare, en projektkunnig ledare som kan öka lönsamheten i vår byggverksamhet, förklarar han hur kompetensbehovet har förändrats de senaste åren.

– Dessutom har Tomas Carlsson fått ytterligare en erfarenhet, nämligen att han har sett NCC, Skanska, Peab etcetera från ett annat perspektiv.

Tomas Billing är tydlig med att han ser lösningen på NCC:s svaga lönsamhet relativt andra byggbolag som en intern fråga, eftersom marknaden är stark.

– Det handlar om att välja rätt projekt och sedan driva dem på rätt sätt.Det är olika recept som behövs i olika länder, eftersom våra verksamheter skiljer sig åt: i Norge har vi främst infrastruktur, i Finland bostäder och i Danmark kontor, säger han om vad som krävs, och påpekar att det är vd:s uppgift att formulera recept, även om han som ordförande har en bild.

– Tomas Carlsson kan verksamheten väl, på många sätt bättre än jag, och det är han som ska driva den och få göra sin egen analys. Men vi har diskuterat, och har en ganska gemensam bild av NCC:s styrkor och svagheter och utmaningar.

NCC:s rörelsemarginalmål för byggverksamheten är 3,5 procent över en konjunkturcykel. Nuvarande nivå är ungefär 1,5 procent. Hur lång tid den nya vd:n ska få på sig att nå målet vill Tomas Billing inte uttala sig om, och han påpekar även att marknaden kan försämras.

Är några av era finansiella mål obsoleta och behöver justeras i samband med vd-bytet?

”Nej, det tycker jag inte.”

Vad Tomas Carlsson får i lön – han fick 14 miljoner kronor totalt under 2016 i Sweco, mot Peter Wågströms 12 miljoner samma år – vill ordföranden inte berätta, men han säger att ett aktieprogram som är en del av ersättningspaketet har två komponenter: lönsamhets- och arbetsskadenivåer.

– Om båda förbättras får man aktier, säger han, och uppger att det inte finns något optionspaket åt Tomas Carlsson.

Martin Lindgren, 
Nyhetsbyrån Direkt