Nyheter

Därför vill vi helst byta jobb

Enligt en undersökning från kontorshotellföretaget Regus, utförd av Marketing UK, funderar nästan hälften av de svarande på att säga upp sig.

Regus uppger att de i sin kunddatabas har en miljon anställda i ledande ställning världen runt. Av dessa tillfrågades 15 000 personer om huruvida de tröttnat på jobbet. Svaren är anmärkningsvärda: 45 procent uppger att de vill byta jobb på grund av utebliven befordran. 53 procent av de svarande i Nederländerna ville byta jobb på grund av bristande kommunikation i företaget.

Undersökarna tror att jobb-bytandet kommer att ta fart i takt med att finanskrisen avklingar och knyter också sin prognos till vad de tror rör sig i huvudet på folk under semestern. På lite avstånd blir jobbet allt mindre attraktivt. Då hösten kommer är det dags att göra något.

Svenskarna nämns som ett stressat folk. I Sverige och Storbritannien ansåg 37 procent att orsaken till denna stress var övertidsarbete. I Australien är den största stressfaktorn bristande kompetens hos kollegerna. Övertid ligger dock bara på fjärde plats i den globala listan över goda skäl att säga upp sig. Toppar gör utebliven befordran följt av dålig kommunikation och engagemang från ledningen. På tredje plats står bristande tro på det egna företagets framtid.

Hur många skrider då från ord till handling? Enligt uppgifter från Svenskt Näringsliv bytte mindre än tio procent av svenskarna jobb under 2005. Siffran för Danmark var 25 procent. Siffror från SCB från 2007/2008 anger andelen jobb-bytare till 12 procent. I den siffran räknas de som byter både jobb och arbetsställe, inte de personer som verkligen får sin befordran och stannar kvar. Arbetsmarknaden förändras och hela 75 procent har nytt jobb om man räknar in en ny befattning på samma arbetsställe, eller samma befattning på ett annat arbetsställe, till exempel genom att en verksamhet byter ägare eller utförare.