Miljö/hållbarhet

De är finalisterna i Håll Nollans arbetsmiljöpris

Teamet bakom den mekaniska bultsättningen på Nya Tunnelbanan i Stockholm är en av finalisterna. Foto: Subterra/Sandvik
Teamet bakom den mekaniska bultsättningen på Nya Tunnelbanan i Stockholm är en av finalisterna. Foto: Subterra/Sandvik

De tre finalisterna är Berggruppen (NCC), teamet bakom den mekaniska bultsättningen på Nya Tunnelbanan i Stockholm (Subterra, Sandvik och Förvaltning för utbyggd tunnelbana) och Team Fredricelundsskolan i Karlstad (Skanska).

Håll Nollans arbetsmiljöpris har delats ut årligen sedan 2019 och uppmärksammar team i branschen som gjort skillnad gällande de absolut viktigaste frågorna för bygg- och anläggningsbranschen – en säker arbetsmiljö. 17 har nominerats till Håll Nollans arbetsmiljöpris 2023.

– Det är alltid, varje år, otroligt inspirerande att ta del av de nomineringar som kommer in till Håll Nollans arbetsmiljöpris. Året nomineringar höll väldigt hög kvalitet och urvalsarbetet har varit svårt. De team som juryn röstat fram som finalister är mycket värdiga sin utmärkelse och har gemensamt att de inom teamen har en samlad syn på arbetsmiljö och ett tydligt driv att fortsätta förbättras tillsammans, säger Håll Nollans vd Ulrika Dolietis.

Berggruppen, NCC

Berggruppen på NCC består av runt 75 personer som arbetar med borrning och sprängning ovanjord. Ett tjugotal är tjänstemän, resterande yrkesarbetare. Utmaningar i Berggruppen är till stor del ensamarbete och att medarbetarna är utspridda över landet.

– Vi har jobbat mycket med att bygga teamkänsla och samhörighet, säger Torgny From, som leder personalstyrkan i Berggruppen i norra Sverige.

Till exempel har veckobrev blivit en viktig kommunikationskanal för teamet, där alla får information om vad kollegorna arbetar med, vem som är på vilket projekt och vad som är på gång för gruppen eller i verksamheten. Varje veckobrev inleds alltid med rubriken ”Arbetsmiljö”, där man tar upp om något hänt, nästan hänt eller påtagliga risker som medarbetarna behöver påminnas om. Det har bidragit till att attityderna till hälsa och säkerhet förändrats över tid och att allt fler delar med sig av exempel och observationer – stora som små, positiva som negativa.

– Vi har en hög öppningsfrekvens på veckobrevsutskicken, 90-95 procent av alla öppnar och läser dem. Jag skulle säga att alla som behöver få del av informationen tar del av den, säger Fredrik Eklind som leder gruppen i södra delen av landet.

Berggruppen på NCC består av runt 75 personer. Foto: NCC

Teamet bakom mekanisk bultsättning, Nya Tunnelbanan

Manuell bultsättning i tunnlar är ett riskfyllt arbete som innebär belastningsergonomiska risker och risk för hud- och ögonskador vid kontakt med cementbruk och tunga lyft. Dessutom finns det hanteringsrisker, som att man kan tappa bultar, klämma eller skära sig. När Subterra 2021 kom med idén om att mekanisera arbetet i Nya tunnelbanan i Stockholm var inte beställaren, Förvaltning för utbyggd tunnelbana – Region Stockholm, sena att haka på. Att en byggherre är med och delfinansierar en icke beprövad metod i ett fältprojekt är ovanligt och visar på ett stort ansvarstagande även från beställarsidan.

Efter ett möte med maskintillverkaren Sandvik byggdes en gruvrigg om för att möta de höga kvalitetskraven som ställs i en tunnelentreprenad. Ett första försök gjordes men det föll inte särskilt väl ut, dels för att det inte var tillräckligt många tunnelfronter i gång för att kunna jobba effektivt med maskinen, dels för att kvaliteten inte motsvarade kraven. Dessutom fanns det problem med logistiken kring maskinen. Projektledare Sjoerd Spijkerman bestämde sig ändå tillsammans med entreprenören för att ge maskinen en ny chans på en ny etapp. Efter ett nytt möte med Sandvik och ytterligare förbättringar av maskinen såg man nu snabbt resultat.

– Det var en makalös förbättring. Jag insåg snabbt att det här kommer att fungera, men att det kommer krävas mycket samverkan, säger Sjoerd Spijkerman.

– Nyckeln till framgång var teamet bestående av representanter från entreprenören, maskinbyggaren och byggherren. Vi startade mötesserier där alla – yrkesarbetare, mekaniker, arbetsledare, produktionschef, byggledare – fick komma med synpunkter på hur vi kunde förbättra produktiviteten, kvaliteten och, framför allt, arbetsmiljön. Maskintillverkaren Sandvik skickade folk från Finland varje vecka för att hjälpa till och efter fyra månader hade teamet bevisat att det går att mekanisera bultsättning i anläggningstunnlar, fortsätter han.

Team Fredricelundsskolan, Karlstad

Fredricelundsskolan i Karlstad är en nybyggd grundskola på runt 9 000 kvadratmeter med tillhörande bibliotek, familjecentral och en gymnastikhall för truppgymnastik. Byggstart skedde våren 2020, projektet har utförts i partnering mellan Skanska och Karlstad kommun.

– Jag drivs av att skruva lite ytterligare på det som har fungerat i varje projekt som jag gjort och det lyckades vi verkligen med i det här projektet, säger Fredrik Karlsson som under bygget var projektchef – numera är han distriktschef.

Fredricelundsskolan i Karlstad. Foto: Skanska

Nyckelordet i projektet har varit planering. Att i tidiga skeden, genom såväl tidsplanering som att engagera sig i projekteringen, gav bättre förutsättningar för produktionen och gjorde att arbetet flöt på med mindre störningar och ökad säkerhet. För att göra arbetsplatsdispositionen (APD) tog produktionschefen Anders Bjuresäter hjälp av drönare. APD-planen blev lättare att kommunicera då bilderna gav igenkänning. Det bidrog även till bättre ordning och reda genom att exempelvis material som lämnats kvar där det inte ska vara syntes tydligt på drönarbilden. Konkreta detaljer som uppkom tack vare engagemang i projekteringen var bland annat att man valde bultning av smide för att slippa svetsa, C-profiler i stål i kanten av bjälklaget med svetsade hållare för enklare/säkrare montering av skyddsräcke samt ”öglor” på toppen av smidespelare för säkrare lyft vid montering av dessa.

Läs mer om finalisterna här.

Den 28 mars koras vinnaren av Håll Nollan arbetsmiljöpris 2023.

Håll Nollan grundades 2017 av 13 aktörer i branschen, bland annat Byggföretagen, Byggherrarna, Akademiska Hus, NCC, Peab, Skanska och Veidekke.

logo
Henrik Ekberg