Nyheter

De bygger bostäder i Älta

Visionsbild över nya Älta centrum. Bild: Semrén & Månsson

Detaljplanen för 900 lägenheter i centrala Älta i Nacka kommun är nu klubbad. Entreprenör för det första kvarteret, omfattande 200 bostäder, är Tornstaden.

Detaljplanen för Wallenstams stora bostadsprojekt har nu vunnit laga kraft. Tillsammans med Nacka kommun kan man nu spaden sättas i marken för bostäder, mötesplatser, servicebutiker och restauranger.  

– Äntligen kan vi påbörja byggnationen i Älta. Det är en efterlängtad byggstart efter ett omfattande utvecklingsarbete som kommer att bidra till fler hem i ett attraktivt område. Det som gör Älta så unikt är den direkta närheten till naturen, Ältasjön och den genuina småstadskänsla som vi vill fortsätta att bygga vidare på i vår utveckling, säger Mathias Aronsson, vice vd för Wallenstam i ett pressmeddelande.

Sammantaget omfattar Wallenstams byggnation i centrala Älta sex kvarter.

– Ältaborna har länge efterfrågat ett utvecklat centrum. Med den nya detaljplanen blir Älta centrum en attraktiv och levande mötesplats med fler bostäder, större kulturlokaler, utökad handel och service. I Älta utvecklas nu Nacka vidare med hög kvalitet. Alla kommundelar ska ha bra lokal service, vara attraktiva och långsiktigt hållbara, säger Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka Kommun.

Katarina Wåhlin Alm är stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun.

– Den nya centrummiljön blir mer utåtriktad och tillgänglig och bättre sammankopplad med sin omgivning med mer service och liv mellan husen. Det nya torget med sina gröna inslag är helt enkelt en kvalitetshöjning, säger hon.

Det första kvarteret som blir själva startskottet i byggnationen omfattar cirka 200 lägenheter och nästan 5 000 kvadratmeter lokalyta. Produktionen av första kvarteret påbörjas hösten 2021.