Byggprojekt

De bygger Enköpings nya kommunhus

Visionsbild på Enköpings nya kommunhus. Bild: CF Möller
Visionsbild på Enköpings nya kommunhus. Bild: CF Möller

Skanska och Vacse har vunnit upphandlingen om Enköpings nya Kommunhus. Skanska utvecklar och bygger kommunhuset, och Vacse kommer att bli långsiktig fastighetsägare när byggnaden står färdig.

Det nya kommunhuset, som ritats av arkitektbyrån CF Möller, byggs på fastigheten där det gamla kommunhuset tidigare stod. Byggnaden blir fyra våningar hög och får en bruttoyta på cirka 5 300 kvadratmeter. Kontorsbyggnaden blir arbetsplats för cirka 450 medarbetare.

Kommunhuset ska möta högt ställda hållbarhetskrav och kommer att certifieras enligt Breeam, nivå Excellent. Byggnaden kommer också att uppfylla energiklass A enligt Boverkets krav. Klimatpåverkan blir, enligt Skanska, mycket låg, bland annat genom att trä är primärt byggmaterial kompletterat med klimatförbättrad betong. Utöver detta används innovativa och effektiva energilösningar för att uppnå ett mycket lågt energibehov under drift.

Byggstart är planerad till november i år och det nya kommunhuset beräknas stå klart under tredje kvartalet 2025.