Byggprojekt

De bygger ny kaj i Norra Djurgårdsstaden

Skanska har fått uppdraget att bygga Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden. Bild: Skanska
Skanska har fått uppdraget att bygga Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden. Bild: Skanska

Skanska har tecknat avtal med exploateringskontoret vid Stockholm Stad om att bygga Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Kontraktet är värt cirka 610 miljoner kronor. Projektet Saltkajen är en del av exploateringen av Norra Djurgårdsstaden där det gamla hamn- och industriområdet omvandlas till en modern och miljöanpassad stadsdel. Kontraktet avser anläggning av en ny pir med tillhörande brygga samt ombyggnation av befintlig kaj.

Arbetena har höga miljökrav och omfattar pålning, spontning, markrening, vatten och avlopp, betongarbeten samt lednings- och kanalisationsarbeten.

Byggstarten är planerad till tredje kvartalet 2022 och projektet ska vara färdigställt första kvartalet 2026.