Byggprojekt

De bygger nya högskolan i Borlänge

Nya högskolan i Borlänge. Bild: Archus

NCC får uppdraget av Diös att bygga om ”Domus-varuhuset” till en ny högskolebyggnad. Affären är en totalentreprenad i partnering och har ett ordervärde på drygt 400 miljoner kronor.

– Vi har i samarbete med Högskolan Dalarna och NCC arbetat fram en riktigt bra produkt. Det är glädjande att vi nu sätter i gång arbetet för att utveckla en modern och attraktiv lärmiljö för framtidens studenter. Utvecklingen av Högskolan Dalarnas nya campus i stadskärnan är viktig för Borlänge som stad, där ökade flöden av människor i centrum ger kraft till både fler etableringar, tillväxt och ett stärkt utbud, säger Mikael Hedh, affärschef på Diös Dalarna.

Om- och tillbyggnad

Byggnationen av det nya campuset i Borlänge är ett projekt, enligt NCC, för att möta framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av Högskolan Dalarnas verksamhet. Högskolans nya campus i Borlänge ska NCC färdigställa genom en om- och tillbyggnad av en tidigare mixfastighet i centrala Borlänge, det tidigare Domus-varuhuset.

Den totala byggytan inklusive tillbyggnad uppgår till 18 500 kvadratmeter och kommer innehålla helt nya lärmiljöer och förutsättningar för en utvecklad verksamhet.

– I det här projektet kommer vi återanvända och bygga på den betongstomme som finns, för att skapa det nya campuset för Högskolan Dalarna. Genom att bygga på mark som redan är tagen i anspråk sedan tidigare och återanvända den befintliga stommen förbättrar vi klimatprestandan, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige.

Byggstart 2022

Högskolans nya campus i Borlänge blir en byggnad med hög miljöprofil och hållbarhetsprestanda. Byggnaden kommer ha en optimerad energi- och resursanvändning och miljöcertifieras enligt BREEAM In Use Very Good, eller motsvarande.

Affären är en totalentreprenad som genomförs i trepartssamverkan mellan NCC, Diös och Högskolan Dalarna och har ett ordervärde på drygt 400 miljoner kronor. Byggstart planeras ske i april 2022 och beräknas vara klart i april 2024.