Nyheter

De bygger ut S:t Görans sjukhus

Skanska ska bygga ut S:t Görans sjukhus i Stockholm. Bild: Arkitema
Skanska har tecknat avtal med Locum gällande om- och tillbyggnation av S:t Görans sjukhus på Kungsholmen i Stockholm. 
Kontraktet är värt cirka 1,3 miljarder kronor.

Projektet omfattar ombyggnation inom befintliga sjukhusbyggnader samt två helt nya huskroppar som ska innehålla lokaler för vård och behandling, förlossning och mottagning. Den preliminära omfattningen är cirka 29 000 kvadratmeter nybyggnation och cirka 5 000 kvadratmeter ombyggnation.

– Vi är mycket stolta och glada över att ha vunnit uppdraget att vara Locums samarbetspart i detta stora och utmanande projekt, säger Roger Taringer, projektchef, Skanska Sverige, i ett pressmeddelande.

Om- och nybyggnationen ökar kapaciteten med cirka 6 000 vårdtillfällen, vilket motsvarar en utökning med 62 vårdplatser, och S:t Göran ska också inrymma ett nytt BB i en ny byggnad med plats för 4 000 förlossningar. 

Kapaciteten för akutpatienter ökar från 79 000 till 100 000 besök och sjukhuset får ett utökat uppdrag inom planerad vård, till exempel inom neurologi, infektion, lungmedicin och urologi samt vård av bröstcancer.

Avsikten är att de om- och nybyggnationen på S:t Göran ska certifieras enligt Miljöbyggnad.

Förberedande arbeten inleddes under det första kvartalet 2017 och projektet är planerat att vara färdigställt under det fjärde kvartalet 2020.