Nyheter

De bygger vidare i Slussen

Exploateringskontoret i Stockholm ger JM Entreprenad förtroendet att i generalentreprenad utföra kajbyggnation i Slussen-projektet.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av 200 meter kaj, dagvattenmagasin, kulvertar, omläggning av ledningar samt en provisorisk bussterminal för Nackabussarna, enligt ett pressmeddelande från JM. Uppdraget kompletterar det pågående projekt där JM Entreprenad sedan 2013 i samverkan med Exploateringskontoret utför omfattande ledningsomläggningar i Slussen.

– Det är ett intressant projekt med stort allmänintresse, som dessutom innefattar tekniskt utmanande lösningar, säger JM Entreprenads arbetschef Anders Kipping.

Entreprenaden startades under maj 2016 och ska vara klar i slutet av 2017. Kontraktssumman uppgår till cirka 90 miljoner kronor, jämnt fördelad över avtalstiden.