Nyheter

De bygger vindkrafttorn – i trä

Världens första vindkrafttorn av trä börjar byggas utanför Hannover i höst. Ekologiskt, lätt att transportera, underhållsfritt och en byggtid på bara två dagar.

I mitten av juni i år vann det tyska företaget Timber Tower prestigepriset ”Schweighofer Prize” för sitt hundra meter höga vindkrafttorn av granträ.

Nu i höst bygger företaget, tillsammans med energibolaget Vensys Energy och Österrikiska KLH Massivholz, en prototyp av tornet utanför Hannover i norra Tyskland. Ett vindkraftverk med en kapacitet på 1,5 Megawatt.

De klassiska problemen med höga träbyggnader brukare handlar om brandfara, hållfasthet och livslängd. Enligt företaget Timber Tower är konstruktionen så styv och motståndskraftig att man lämnar en 20-årig byggaranti vad gäller brand, livslängd med mera. På land likaväl som till sjöss.

Tornen byggs av ett laminat som korslimmats av massivt granträ med ett specialutvecklat lim. Ytbehandlingen är en företagshemlighet.

Dessa byggelement får – till skillnad mot de väldiga betong- och stålkonstruktioner som utgör vanliga vindkraftsverk – plats i vanliga containrar och kan fraktas på lastbil eller tåg. Byggmodulerna är så lättmonterade att det bara tar två arbetsdagar att bygga ett torn på 100 meter.

De viktigaste fördelarna, jämfört med torn av betong och stål, är enligt Timber Tower:

• Miljön — framförallt de väsentligt lägre utsläppen av koldioxid under hela livscykeln. Träet, limmet och annat som byggelementen behandlas med är dessutom återvinningsbart.

• Ekonomin – material-, bygg- och transportkostnaderna är lägre. Trä rostar inte, underhållet reduceras.

Dessutom är trämodulerna så små och lätta — byggs på plats — att det går att bygga vindkraftverk på blåsiga platser som inte går att nå med jättelika betong- och stålkonstruktioner.

Tornet i Hannover blir en första prototyp. Sex andra vindkraftstorn av trä är planerade i Tyskland, samtliga med byggstart nästa år.

Hans Dahlquist / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se