Nyheter

De får bygga bergrum för slutförvaring av avfall

Implenia Sverige AB har säkrat kontraktet för slutförvar av processavfall vid Boliden Rönnskär i Skelleftehamn. 


Boliden har tilldelat Implenia uppdraget som i huvudsak består i att borra och spränga ut ett antal bergrum cirka 350 m under havsnivån. 

Implenia har säkrat kontraktet för slutförvar av processavfall vid Bolidens kopparsmältverk Rönnskär i Skelleftehamn. Boliden har tilldelat Implenia uppdraget som i huvudsak består i att borra och spränga ut ett antal bergrum cirka 350 m under havsnivån under smältverket. 

Kontraktet är det första som Implenia Sverige AB vunnit åt gruvindustrin och projektet beräknas pågå i två år med start januari 2018. 
Totalt ska 360 000 tfm3 (teoretisk fast massa) berg sprängas ut och transporteras tre kilometer upp till ytan via en befintlig ramptunnel. Rampen har en lutning på 1 till 7 hela vägen ner till det planerade bergrummets läge, enligt ett pressmeddelande från Implenia.