Infrastruktur

De får bygga godsbangård i Norrköping

Det blir NRC Group som får uppdraget av Trafikverket att bygga en ny godsbangård på Malmölandet i Norrköping. Anbudssumman uppgår till 157 miljoner kronor.
Det blir NRC Group som får bygga den nya godsbangården i Norrköping. Foto: Theresa Flodman

Det blir NRC Group som får uppdraget av Trafikverket att bygga en ny godsbangård på Malmölandet i Norrköping. Anbudssumman uppgår till 157 miljoner kronor.

Arbetet påbörjas i augusti i år och förväntas vara klart i maj 2026.

– Jättekul att det goda interna samarbetet mellan anläggning och projekt ännu en gång bär frukt och visar att vi är konkurrenskraftiga i en tuff marknad, säger Per Anders Quist, affärsområdeschef för anläggning på NRC Group och fortsätter:

– Medarbetarna har gjort ett fantastiskt arbete med anbudet och vi är stolta och glada affärsområdeschefer, säger han.

Ostlänken kommer nu att ges plats genom Norrköping och förbättra kapaciteten för godstrafiken på järnvägen, vilket bidrar till att minska utsläppen från transportsektorn genom att avlasta vägnätet.  

För själva staden Norrköpings del så innebär omlokaliseringen, enligt NRC, en avlastning men mer i fråga om buller och risker, och nu skapas också utrymme för utveckling av den centrala yta där den befintliga bangården har huserat. Effektiva transporter är en viktig förutsättning för de många företag som är placerade i staden, och det nya bangodsområdet öppnar upp för ytterligare möjligheter för etablering.

– Vi är stolta över att vårt arbete bidrar till en hållbar utveckling av godstrafiken i Sverige, enligt Bengt Svanberg.