Nyheter

De får bygga nya Gottsundaskolan efter branden

Illustrationer av nya Gottsundaskolan: Cedervall arkitekter

I oktober 2018, brann två tredjedelar av Gottsundaskolan i Uppsala ner till grunden. Uppsala skolfastigheter har nu tilldelat IN3PRENÖR uppdraget att uppföra den nya skolan som ska ersätta den tillfälliga modulbyggnaden som byggdes upp efter branden.


Efter branden 2018 lämnades endast den tredje huskroppen kvar med omfattande skador. Genom ett målmedvetet samarbete mellan Uppsala Skolfastigheter, Uppsala kommun och ett flertal inblandade entreprenörer, byggdes en ny modulskola snabbt upp på samma plats. De cirka 500 drabbade skoleleverna kunde flytta in redan till höstterminen 2019. 

Planeringen av en ny, modern och större Gottsundaskola påbörjades för två år sedan. Den nya skolan kommer vid inflyttning att kunna välkomna 720 elever i årskurserna 6-9. 

– Det är ett omfattande arbete att uppföra en ny skola av den här volymen, vilket gör planeringsfasen särskilt viktig. Ambitionen med den nya Gottsundaskolan, och omgivande verksamheter, är att den ska bli ett lyft för hela Gottsunda som stadsdel, säger Uppsala Skolfastigheters VD, Mikael Carstensen. 

Som första steg i byggprocessen rivs inom kort den gamla sporthallen Boll & Boule för att ge plats åt den nya skolan. Storleken på anläggningen kommer att bli närmare 14 000 kvm, med en tillhörande skolgårdsyta på drygt 16 000 kvm.

Stora delar av anläggningen kommer också att bli tillgänglig för alla invånare i Gottsunda och även det lokala föreningslivet. Byggnaden kommer utöver själva skolan att rymma en fullstor idrottshall, en fritidsklubb, ett bibliotek samt en danslokal. Vidare planeras också för ett allaktivitetshus för föreningar. 

– Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet av Uppsala Skolfastigheter att i samverkan genomföra detta för staden viktiga projekt, vilket passar vår engagerade organisation väldigt väl, säger Lars-Erik Einerman, avdelningschef IN3PRENÖR Uppsala, i ett pressmeddelande.

Den nya skolan kommer att uppföras med certifieringen Miljöbyggnad Silver. Byggstart för nya Gottsundaskolan planeras till början av 2023 och inflyttning planeras till våren 2025.