Nyheter

De får bygga trafikplats Lovö

"Det tuktade landskapet" av Backa Carin Ivarsdotter, Lovös södergående trafikplats. Bild: Trafikverket

Züblin Scandinavia AB har fått uppdraget av Trafikverket att bygga FSE309 Trafikplats på Lovö som ingår i Förbifart Stockholm och ligger mitt i ett mycket känsligt natur- och kulturhistoriskt område. 

Kontraktssumman uppgår till 505 miljoner kronor.

Projektet, med kontraktssumman 505 Mkr, omfattar byggnation av ny fyrfilig väg med cirkulationsplatser, gång- och cykelvägar, bergtunnlar, inslagsvalv, gångtunnlar, betongtråg mm.
Trafikplats Lovö fungerar som en anslutning mellan Förbifart Stockholms tunnelramper och yt-vägnätet på Ekerö/Lovö via den befintliga Ekerövägen (Väg 261).
En viktig given förutsättning för anläggningsarbetena är att bil-, gång- och cykeltrafiken ska kunna fortgå obehindrat parallellt med arbetena under hela byggtiden.
– Vi är mycket glada att återigen fått förtroendet av Trafikverket att bygga en etapp av Förbifart Stockholm och vara med och utveckla infrastrukturen i Stockholm. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Trafikverket så att vi tillsammans kan anta utmaningen att bygga i ett så känsligt natur- och kulturhistoriskt område,  säger Pär Land, VD,Züblin Scandinavia AB, i ett pressmeddelande från Züblin.
Züblin har tidigare erfarenhet av infrastruktur- och grundläggningsarbeten i Sverige, bland projekten finns bland annat etapper på Norra Länken och Citybanan i Stockholm samt pågående Marieholmstunneln i Göteborg, Akalla Trafikplats och Södertälje kanal och sluss.