Nyheter

De får kontrakt på skolbygge i Norrköping

Peab har fått uppdraget att bygga en ny grundskola i stadsdelen Sandbyhov i Norrköping. 

Beställare är Hemsö Fastighets AB. Kontraktssumman uppgår till 207 MSEK.

Norrköpings kommun har ett stort behov av läroplatser, de senaste årens kraftiga ökning av mängden elever har lett till en stor brist på skollokaler. Kommunen har därför beslutat att bygge en ny skola.

Peab:s uppdragbestår av nyproduktion av en skolbyggnad med slöjd- och musiksalar samt om- och tillbyggnad av två vårdboenden till skolbyggnader innehållandes skol- och matsalar.

Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Silver.
Byggstart sker i månadsskiftet maj/juni och projektet beräknas vara färdigställt i juni 2019.
Projektet orderanmäls i andra kvartalet 2018.