Nyheter

De får markansvisning för hyreslägenheter i Rosendal

Drygt hundra bra och billiga hyresrätter ska byggas i Rosendals andra etapp. Foto: Alex Giacomini

Uppsala kommun har beslutat att ge markanvisning för över 100 hyreslägenheter i Rosendal till Åke Sundvall Projekt AB. 

Ambitionen är att lägenheterna ska kvala in för det statliga investeringsstödet. 
Beslutet innebär möjlighet för Åke Sundvall Projekt AB att uppföra ett drygt hundratal hyresrätter i Rosendals andra etapp, nära rondellen vid Polacksbacken. Målsättningen är bostäder med en hyresnivå som gör det möjligt att få statligt investeringsstöd.

– Vi måste arbeta för ett bostadsutbud som passar alla Uppsalabor, inte bara de med höga löner eller möjlighet att ta stora lån. Därför är vi väldigt glada över den här markanvisningen till Åke Sundvall, det är ett samarbete vi värderar högt, säger Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet, i ett pressmeddelande.

Att producera bostäder med en mindre prislapp har varit en utmaning för byggbranschen under många år. Införandet av det statliga investeringsstödet är statens sätt att via Boverket stimulera byggherrar att pressa priserna – stödet går ut till byggaktörer som lyckas ta sig under en normhyra på 1550 kronor per kvadratmeter och år.

– Det är en stor utmaning att möta villkoren för statligt investeringsstöd, för att lyckas krävs ett gott samarbete mellan samtliga inblandade aktörer. Vi har ett bra samarbete med kommunen i alla våra projekt i Uppsala och vi ser fram emot att än en gång tillsammans skapa ett projekt att vara stolt över och som tillför något extra till Rosendal, säger Ulrika Lindencrona, projektchef på Åke Sundvall.

Det här är det första projektet inom ramen för det intentionsavtal för produktion av hyresrätter som Uppsala kommun tecknat med Åke Sundvall Projekt AB. Arbetet med att förbereda bygglov kommer att pågå under hösten med målet att ett bygglov ska kunna sökas innan 2018 är slut.