Nyheter

De får rita högskolans nya byggnad

Det vinnande förslaget Annex. Skiss: Johannes Norlander Arkitektur + Arup

Akademiska Hus har presenterat vinnaren av arkitekttävlingen om en ny byggnad för Handelshögskolan.
Förslaget Annex, ritat av Johannes Norlander Arkitektur + Arup, kammade hem uppdraget.

Tävlingen har gått ut på att gestalta ett arkitektoniskt tilltalande tillägg till Handelshögskolan och Vasastaden som samtidigt utvecklar stadsrummet och skapar samspel mellan nya och gamla byggnader. Som en del av utbyggnaden av Handelshögskolan finns också en möjlighet att integrera en av Västlänkens stationsuppgångar i byggnaden i hörnet Vasagatan – Haga kyrkogata.

Juryn med representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Sveriges Arkitekter, Göteborgs Stad och Trafikverket var eniga i beslutet.

– Annex är en självklar vinnare eftersom förslaget grundar sig i en välutvecklad analys av såväl kulturmiljöns arkitektoniska och urbana kvaliteter som Handelshögskolans utvecklingsbehov. Johannes Norlander Arkitektur + Arup har kommit fram till både en välfungerande lösning på tävlingsuppgiftens huvudproblem och en byggnad med stilig gestaltning, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst och tillika juryns ordförande, i ett pressmeddelande.

Juryn anser vidare att Annex definierar sambandet med gatan och stadsbilden samtidigt som Nyréns höghus får en pånyttfödd betydelse. Vinnaren är ensam om att redovisa en strategi för hur rumslig organisation och gestaltning förhåller sig till pedagogisk verksamhet och nya former för lärande, vilket återspeglas i väl genomtänkta lösningar med stor flexibilitet och bra utformade lärosalar. Även andra avseenden så som byggnadens funktioner, flöden, mötesplatser, materialkoncept, byggbarhet och energieffektivitet, bidrog till att förslaget vann juryns gunst.

– Det som också gör Annex till den slutliga vinnaren är framförallt en generell och flexibel utformning med ett tidlöst uttryck och höga hållbarhetsambitioner och som fungerar väl med befintliga byggnader. I valet av vinnare har vi även lyssnat på de synpunkter som kommit från allmänheten och från studenter och personal på Handelshögskolan, säger Birgitta Hohlfält van Dalen.

Tävlingen har arrangerats i samråd med Sveriges Arkitekter, Göteborgs Stad och Trafikverket. Intresset har varit stort och sammanlagt 73 intresseanmälningar har kommit in från hela Europa. Sex kontor valdes ut att delta i själva tävlingen.

– För oss på Handelshögskolan är det oerhört viktigt att få ett tillskott av lokaler med stor flexibilitet och anpassningsförmåga för att klara en expanderande forskning och utbildning, och för att kunna utveckla framtida pedagogiska metoder med nya undervisningsformer, säger Per Cramér, rektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Under sommaren 2015 granskas detaljplanen för området och förhoppningsvis kan den antas under våren 2016. En möjlig byggstart för den nya byggnaden är under 2021 med möjlig inflyttning under 2023.