Nyheter

De gör installationer i Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset i Uppsala genomgår just nu en stor ny- och ombyggnation.
Bravida har fått i uppdrag av Skanska att utföra vs-installationer i sjukhusets nya vårdbyggnad.

Akademiska sjukhuset i Uppsala ska moderniseras.
Fram till 2023 ska sjukhuset få både uppgraderade och helt nya lokaler för att förbättra patientupplevelsen.
Bland annat kommer en helt ny vårdbyggnad att byggas.

Skanska har gett Bravida förtroende att installera alla vs-installationer i den nya byggnaden.
Bravidas installationsuppdrag innefattar bland annat funktioner för spillvatten, takavvattning, tappvatten, värme och kyla.

Arbetet påbörjades i början av augusti och omfattar cirka 50 000 kvadratmeter ny sjukhusbyggnad.
Byggnaden kommer att inrymma bland annat 96 enpatientrum, 10 operationssalar och en ny mottagning med många mottagningsrum, dagvårdsrum och dialysplatser.
I huset görs även plats för en aula för 130 personer.

– Det känns bra att Bravida får ytterligare ett stort sjukhusuppdrag. Det visar på vår kompetens inom området. Genom det här projektet fördjupar vi vårt samarbete med Skanska ytterligare. Samtidigt får våra medarbetare möjligheten att utvecklas ytterligare inom den här typen av installationer, säger Tomas Ekberg, avdelningschef vs Bravida Uppsala, i ett pressmeddelande.

Projektet, som har ett målpris på 110 miljoner kronor, beräknas vara klart i augusti 2018.