Nyheter

De har flest miljöcertifierade byggnader

Brf Murgrönan i Kungälv är Riksbyggens projekt nummer 200 som certifieras enligt Miljöbyggnad. Bild: Riksbyggen

I samband med att Brf Murgrönan i Kungälv certifierades har Riksbyggen uppnått 200 byggnader med certifiering i Miljöbyggnad. Det gör dem till den aktör som har klart flest certifieringar i systemet. 

Brf Murgrönan i Kungälv är Riksbyggens projekt nummer 200 att certifieras med Miljöbyggnad. Det placerar dem i Miljöbyggnadstoppen och gör dem till den aktör med flest certifieringar i miljöcertifieringssystemet som drivs av Sweden Green Building Council. På andra plats kommer HSB, som i slutet av 2019 kommit upp i 100 certifierade byggnader enligt Miljöbyggnad.

Brf Murgrönan kommer att bestå av 61 lägenheter med beräknad inflyttning våren 2021 och byggs i Kungälvs nya centrumstadsdel Kongahälla. Totalt ska Riksbyggen bygga fyra kvarter med 340 nya bostäder.

Riksbyggen har arbetat med Miljöbyggnad sedan 2012, då det tog ett ledningsbeslut på att använda sig av Miljöbyggnad i all sin nyproduktion av flerbostadshus (med fler än tre våningar), både bostadsrätter och hyresrätter.

– Genom att systematiskt använda oss av kraven för Miljöbyggnad i vår bostadsproduktion bidrar Riksbyggen till att förbättra våra hus ur miljösynpunkt och bidra med mer hållbara boendemiljöer, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

En viktig del av Miljöbyggnad är den kontroll och besiktning som sker både innan byggnation och två år efter att husen är klara.

– Att det sker en oberoende granskning och en verifiering efter två års drift gör att vi får ett kvitto på att huset har de kvalitéer vi vill uppnå. Det här känns som ett tryggt sätt att jobba på.

Totalt finns 1500 certifierade byggnader i Miljöbyggnad. Under både 2019 och 2018 var det cirka 300 byggnader per år som certifierades i Miljöbyggnad.

Riksbyggens nyproducerade flerbostadshus med tre eller fler våningar certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Men Riksbyggen har även tre projekt med betyget Guld, Brf Viva i Göteborg, Brf Djurgårdsvyn i Stockholm och Brf Sjökortet i Västerås. Riksbyggen har även certifierat ett ombyggnadsprojekt, Skarpan i Linköping, med Miljöbyggnad Silver. 

– Miljöbyggnad är en certifiering som är driven av branschen. Vi har hittills inte känt av någon stor efterfrågan från kunderna, kunskapen om miljöcertifieringar har varit ganska låg, säger Karolina Brick.

Något som påverkar konsumenterna är att bankerna börjar bygga in krav  på miljöcertifiering i sina bolån. Detta ökar intresset för miljöbyggnader.

– När det kommer incitament från finanssektorn börjar kunderna få upp ögonen för att energi- och miljökrav kan påverka räntorna på deras bolån.

Från Sweden Green Building Council  är man glada över att en stor aktör som Riksbyggen så länge varit engagerade i Miljöbyggnad.

– Som långsiktiga förvaltare ser de värdet i att använda systemet som ett verktyg under projektering och byggnation, men även för att säkra driften under många år framöver. Det gör skillnad för vår miljö och hjälper oss att uppnå Sveriges miljömål, säger Lotta Werner Flyborg, vd på Sweden Green Building Council, i ett pressmeddelande.

Flest certifieringar i Miljöbyggnad:

1. Riksbyggen, 200 certifieringar

2. HSB kom upp i 100 certifierade byggnader i Miljöbyggnad i slutet av 2019.

3. Skandia Bostäder och Skandia Fastigheter har närmare 80 byggnader som är certifierade.

4. Akademiska Hus har cirka 50 byggnader.

Källa: SGBC

     

Fakta: Miljöbyggnad

  • Miljöbyggnad är Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader och drivs av Sweden Green Building Council.
  • Det är baserat på svenska lagar och myndighetskrav och utgår från svenska förhållanden. 
  • Certifieringssystemet hanterar 15 olika kriterier inom energi, innemiljö och material som granskas av oberoende part innan SGBC certifierar. 
  • Slutcertifiering sker efter två år när värdena verifieras i en uppföljande kontroll.