Nyheter

De mest anlitade elinstallatörerna

Elinstallatörerna har bråda dagar när intresset för solel ökar. Foto: Solkompaniet

Med statistik från Byggfaktas databas har vi vaskat fram en topplista med de mest anlitade elinstallatörerna. På åttonde plats i listan (längre ner på sidan) hittar vi Solkompaniet som är en av veteranerna i solcellsbranschen.

I vår sammanställning som bygger på statistik från Byggfaktas databas med de mest anlitade elinstallatörerna hittar vi branschjättarna Bravida Sverige, Assemblin El AB och Midroc Electro AB på de tre topplaceringarna. Det handlar om de mest anlitade elinstallatörerna på byggprojekt som byggstartats juni 2020 till och med maj 2021 och berör endast b2b, inte privatpersoner. Tittar vi lite längre ner i listan hittar vi Solkompaniet på åttonde plats som enbart jobbar med solel.

Solkompaniet startades 2010 av Lars Hedström och Petter Sjöström, som arbetat med solel sedan 2002. Till en början byggde mindre solanläggningar till fastighetsägare som ville testa den nya tekniken. Med tiden har anläggningarna vuxit och idag är solel en viktig faktor för många fastighetsbolag som vill sänka driftskostnaden och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Det har även blivit en konkurrensfördel när allt fler hyresgäster efterfrågar solceller när de hyr sina lokaler.

– Medvetenheten om solelens fördelar har blivit allt större och efterfrågan växer hela tiden. Tidigare byggde vi nästan alla anläggningar på tak men det som kommer starkt nu är solcellsparker på marken. Där kommer vi se den stora tillväxten de kommande åren, säger Axel Alm, vd för Solkompaniet.

Solkompaniet är både konsulter och projekterar och bygger större solelanläggningar med egna solelsmontörer och elektriker. Idag är man 135 anställda och företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping, Helsingborg och Västerås men man är aktiv över hela Sverige. I år planerar man att installera cirka 200 000 paneler och under de kommande tre åren är ambitionen att tredubbla antalet. Solel står för en procent av elproduktionen idag men målsättningen är att andelen ska växa till tio procent av Sveriges elbehov år 2030. En utmaning för att lyckas med det är den ökade globala efterfrågan på solpaneler.

– Vi har under en lång tid sett hur priserna fallit på solpaneler men just nu är den globala efterfrågan så stor att priserna ökar. Kapacitetstillväxten i fabrikerna hinner inte med. En stor utmaning för branschen är att behålla lönsamheten. Det finns många aktörer som vill komma in på marknaden och marginalerna pressas men risken är att det sker på bekostnad av kvalitén, säger Axel Alm.

Solkompaniet är en aktiv aktör som jobbar för att utveckla branschen och har tagit initiativ till Solelkommissionen. Det är ett nätverk som förutom Solkompaniet består av HSB, IKEA, Telge Energi, och Vasakronan. Nätverket bildades i mars 2015, och sedan dess arbetar vi för bättre förutsättningar för egen solel.

– Vi vill verka för en ökad medvetenhet om kvalité och en stabil marknad med seriösa aktörer. I år blir branschen stödfri förutom i det privata segmentet. Det finns inga mer investeringsstöd att få och det tycker vi är bra. Det ger en mer stabil marknad som inte är så nyckfull på grund av politiska beslut, säger han.

De politiska besluten har i vissa fall bromsat solelens utveckling. Bland annat har Solelkommissionen framfört kritik mot gränsen för skattefrihet för egenproducerad el. Nu har regeringen tagit till sig av kritiken och lagt en proposition till riksdagen som innebär att gränsen höjs från 255 kW till 500 kW den 1 juli i sommar. Men skattskyldigheten för många mindre anläggningar, som tillsammans är mer än 500 kW, finns kvar. Den sätts ned från 0,6 öre/kWh till noll. I praktiken blir administrationen som skapar huvudbry för dem med många solelanläggningarna kvar, enligt Axel Alm.

– Solelkommissionen kommer fortsätta arbeta för att gränsen på 500 kW tas bort och att all egenproducerad el blir befriad från energiskatt. Då försvinner även administrationen av skattskyldigheten som idag utgör ett hinder för till exempel kommuner och regioner som alltid har väldigt många elabonnemang, säger han.

Omställningen till grön energi handlar idag mycket om sol- och vindkraft och de båda energislagen kompletterar varandra på ett bra sätt, enligt Axel Alm.

– När det inte är soligt så blåser det och tvärt om. För att vara ett riktigt bra komplement behövs en tredjedel sol och två tredjedelar vind. Sol ligger efter vind så vi måste accelerera. Vi driver nu ett forskningsprojekt tillsammans med Mälardalens Högskola där man tittar på hur man kan kombinera att använda åkermark både till att odla och till solceller. Utvecklingen går framåt i snabb takt och det finns alla möjligheter att vi ska lyckas med omställningen, säger Axel Alm.

                    

Plats Namn Ort Antal projekt Mkr Totalt byggvärde
1 Bravida Sverige AB/Bravida Prenad AB Flera 245 12532
2 Assemblin El AB Flera 172 12625
3 Midroc Electro AB Flera 141 9258
4 Eitech Electro AB Flera 43 2658
5 Elajo El & Energiteknik AB Flera 40 1692
6 Caverion Sverige AB Flera 27 2082
7 Vattenfall Services Nordic AB Flera 26 274
8 Solkompaniet Sverige AB Flera 20 477
9 PoB:s Elektriska AB Uppsala 19 3130
10 Emil Lundgren AB Flera 17 1558
11 One Nordic AB Flera 17 314
12 Sallén Elektriska AB Flera 15 1808
13 Henningssons Elektriska AB FALUN 14 1043
14 PMC El AB Flera 14 983
15 El-center Lennart Klarström AB Flera 14 496
16 SP-Gruppen AB Karlstad 13 986
17 Elinzity AB Västra Frölunda 12 1172
18 El AB Johansson & Sparf Halmstad 12 580
19 PLW Elteknik AB Linköping 12 563
20 Källströms Elektriska AB Skövde 12 483

De mest aktiva elinstallatörerna på projektmarknaden b2b – de mest anlitade elinstallatörerna bland de projekt som byggstartat, eller planeras att byggstarta, från juni 2020 fram till och med maj 2021.
Källa: Byggfakta.