Nyheter

De mest hållbara byggnaderna 2021

Vasakronans Hötorgshus 3-4 tog hem Årets Leed O+M. Bild: Vasakronan

Idag presenterades vinnarna i Sweden Green Building Awards 2021. Bland segrarna finns Riksbyggens Neo Davidshall i Malmö, Vasakronans Hötorgshus 3-4 i Stockholm och Hemsös Torps vårdcentral i Lerum.  

Utmärkelserna delas ut årligen av Sweden Green Building Council i syfte att uppmärksamma projekt och individer som bidragit till att främja hållbar samhällsbyggnad. I år delas priset ut under Building Sustainability 2021 – Nordens ledande konferens inom hållbart samhällsbyggande.

Nya certifieringssystem för året är NollCO2, som Hemsös äldre- och korttidsboende i Tyresö tog hem priset för. En annan nyhet är Årets Miljöbyggnad idrift som tilldelas Wihlborgs kontorsprojekt Syret i Lund. Årets person inom hållbart samhällsbyggande blev Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

– Årets pristagare i Sweden Green Building Awards är tydliga, konkreta exempel på hållbar samhällsbyggnad inom både fastigheter och infrastruktur samt nyproduktion och förvaltning. Medvetenheten och viljan till förändring bland våra medlemmar har ökat enormt de senaste åren och omställningen ökar nu i snabb takt. Det här är extremt positivt för hela Sverige och vårt gemensamma klimatarbete, säger Lotta Werner Flyborg, vd för Sweden Green Building Council.

2021 års vinnare i Sweden Green Building Awards är:

Årets person inom hållbart samhällsbyggande
Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum

Motivering: Nomineringen av Filip inleds med texten ”Filip Elland är ung, energisk och engagerad. Om fler vore som han skulle fastighetsbranschen agera smartare, mänskligheten ha en bättre chans att klara klimatomställningen och planeten ges bättre odds att förbli beboelig.” Filip har stora möjligheter till påverkan i sin yrkesroll som hållbarhetschef på Castellum och har redan hunnit med mycket, trots sin låga ålder. Sedan 2011 har Filip arbetat på Castellum i olika roller och varit med om att lyfta bolaget till ett av världens mest framgångsrika fastighetsbolag inom hållbarhet.

Filip Elland

Årets BREEAM-byggnad
Nationalarenan 3, Fabege, Solna

Motivering: Nationalarenan 3 är ett hotell inklusive longstay-koncept samt huvudkontor för Nordic Choice Hotels. Som Sveriges och Skandinaviens första nollenergihotell med en hög miljöoch hållbarhetsprofil var valet BREEAM-SE nivå Excellent ett självklart val i utvecklingen av projektet. En satsning på nollenergi fanns med tidigt och projektgruppen har arbetat aktivt med både klimatanpassningsstrategier, passiv designanalys och frikyla.

Nationalarenan 3.

Årets BREEAM-In-Use-byggnad
Torp vårdcentral, Hemsö, Lerum

Motivering: En vårdcentral byggd 1993 har via Hemsös arbete certifierats i nivå Very Good i BREEAM In-Use. Certifieringen fungerar som en effektiv kvalitetssäkring och är en del av Hemsös strategi för hållbara byggnader. Bland annat syftar strategin till en satsning på nya tekniska lösningar och innovationer, både i befintligt bestånd och nyproduktion.

Torp Vårdcentral.

Årets utmärkelse för Hållbar infrastruktur
Skellefteå Site East, Skellefteå kommun

Motivering: Kommunens mål med området är färdiga industritomter, anlagda på ett hållbart sätt, som stärker Skellefteås näringsliv och identitet. Projektet spänner över 46 ha och omfattar bland annat arbeten med vägbyggnation och markberedning/terrassering av tomter och har genom konkurrenspräglad dialog och samverkan i upphandlingsskedet skapat möjligheter för unikt höga hållbarhetsambitioner.

Skellefteå Site East.

Årets LEED-byggnad/projekt
SKF HQ Götaholm, SKF Sverige, Göteborg

Motivering: SKF Sveriges huvudkontor Götaholm innebär en återanvändning av en befintlig lagerbyggnad till kontor. Här har mycket av byggnadens struktur sparats men interiören har skalats av och fasaden energianpassats. Att få till en energieffektiv byggnad och samtidigt en bra och hälsosam inomhusmiljö var viktiga parametrar för beställaren SKF. LEED som system används av SKF i alla deras nya byggnader men i detta projekt höjdes ambitionen ytterligare för att nå ett högre betyg.

SKF HQ.

Årets LEED O+M
Hötorgshus 3-4, Vasakronan, Stockholm

Motivering: Hötorgshusen är ett av de mer kända landmärkena i Stockholms innerstad och rymmer allt från butiker, kontor och gym till restauranger och publika ytor. Hötorgshusen byggdes mellan 1955 och 1966, men redan 1946 fanns de första ritningarna klara och Sergelgatan blev då en av Sveriges första gågator. Vasakronan har som ambition att certifiera hela sitt bestånd i LEED och för befintliga byggnader är målet att byggnaden minst ska få betyget Guld. Beridarebanan 11 har dock skruvat sitt hållbarhetsarbete ytterligare och nått nivå Platinum.

Hötorgshus 3-4.

Årets Miljöbyggnad
Neo Davidshall, Riksbyggen, Malmö

Motivering: Ett hus som stått i nästan hundra år är ett bra hus, ett hus att värna om, ett hus med en egen själ. Ett hus som Riksbyggen med en varsam hand har förädlat till bostäder utan att ta bort husets själ samtidigt som huset ska möta dagens krav från myndigheter och boende”. Så inleds nomineringen av Davidshall, som ritades av Frans Ewers och byggdes på 1930-talet i Malmö. Då användes byggnaden som polishus, vilket det fortsatt att göra fram till 2014 då Riksbyggen tog över det K- och Q-märkta huset och varsamt omvandlade fastigheten till bostäder med en Miljöbyggnadscertifiering.

Neo Davishall.

Årets Miljöbyggnad iDrift
Syret 6, Wihlborgs, Lund

Motivering: Här huserade först ett teknikbolag mellan 2008 och 2013, nuvarande hyresgäst tillträdde 2014. Wihlborgs satsar nu ambitiöst på att certifiera sitt befintliga bestånd av kontorsbyggnader och här kommer Syret 6 in. Certifieringen är en viktig del av företagets miljö- och klimatstyrning och bidrar bland annat med möjligheterna till grön finansiering och en stärkt driftsprestanda, men också som en viktig del i att möta hyresgästernas efterfrågan på hållbarhet.

Syret 6.

Årets NollCO2-projekt
Sköndalsvillan, Hemsö, Tyresö

Motivering: Utöver en nominering i Årets Miljöbyggnad har projektet även nominerats i kategorin Årets NollCO2-projekt. Så utöver det ovanliga i ett äldre- och korttidsboende med en Miljöbyggnadscertifiering var projektet det första äldreboendet att certifieras i NollCO2. Här ryms både äldre- och korttidsboende, en lokal i bottenvåningen och högst upp i byggnaden finns gemensamhetslokaler med anslutning till en stor takterrass. Planerad inflyttning är satt till våren 2022. Här har fokus bland annat legat på klimatpåverkan och energianvändning och lösningar med hybridstommar i betong/KL-trä. Solceller i kombination med geoenergi och vattensparande åtgärder samt återbrukad tegelfasad återfinns i projektet.

Sköndalsvillan.