Nyheter

De rev asbest utan skydd

När nya Vällingby centrum byggdes hackade papperslösa bolivianer loss asbest med knivar. De hade inga skyddskläder och ingen utbildning för att riva det livsfarliga materialet.

I en ny reportagebok berättar Biterman Garay och hans bror Roberto om den rättslöshet som papperslösa arbetare utsätts för på den svenska arbetsmarknaden.

När bröderna frågade efter arbetskläder och skyddsutrusning hotade chefen med att se till att de blev utvisade ur landet. De väntar fortfarnde på den läkarundersökning de har lovats.

Journalisten Stina Blomgren berättar deras historia i boken Svart notis, där hon även intervjuar Byggettans ordförande Johan Lindholm och Projektbyrån som byggde Vällingby centrum för Svenska Bostäders räkning.

Nya Vällingby centrum invigdes våren 2008.