Nyheter

De slåss om Malmös Stadsbyggnadspris

Holma torg och Greenhouse. Foto: Bojana Lukac och Leif Gustavsson.

Den 1 september ska både Malmö Stadsbyggnadspris och Gröna lansen för hållbart byggande delas ut. Juryn presenterar nu sex finalister till de båda prisen. 

– Årets finalister är byggnader som bjuder staden på något extra. I Malmö har detta satt sig i den vardagliga bruksarkitekturen och för mig är de värda att lyfta fram som exempel på god stadsbyggnad, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Totalt har allmänheten och branschen i år skickat in 23 förslag till Stadsbyggnadspriset och 9 förslag till Gröna Lansen. En jury bestående av politiker och tjänstemän i Malmö stad och representanter från branschorganisationer har därefter gjort ett urval och tittat närmare på åtta olika projekt, som slutligen utmynnat i tre finalister till Stadsbyggnadspriset och tre till Gröna Lansen.

– Utan att vi egentligen tänker på det spelar arkitekturen och stadsbyggandet en stor roll i hur vårt vardagsliv fungerar. Därför är det väldigt positivt att så många bra projekt förverkligas i Malmö just nu. Stadsbyggandets dag med utdelning av Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen är ett sätt att uppmärksamma detta, säger Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt i Malmö.

Prisutdelningen sker på Stadsbyggandets dag den 1 september på Malmö Börshus. Det blir en förmiddag med föredrag om aktuella stadsbyggnadsfrågor innan vinnarna slutligen offentliggörs. Såväl allmänhet som bransch är välkomna att delta och arrangemanget är gratis.

Finalister till Stadsbyggnadspriset 2017
Stadsbyggnadspriset har delats ut sedan 1982 och belönar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar juryn på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.

Holma torg
Typ av projekt: Flerbostadshus, lokaler och torg
Byggherre: MKB Fastighets AB, Riksbyggen, Malmö stad Gatukontoret 
Arkitekt: Arkitektlaget Skåne AB, Malmö stad Gatukontoret
Färdigställt: 2016
Fastighet: Örtsaxen 1 + 2, Holma 3
Adress: Holma torg

Juryns motivering:
”Holma Torg är en modig satsning som bryter nygammal mark. Det är ett välgörande tillägg som med ödmjukhet för platsen tillför nya funktioner och rumsliga sammanhang. På ett föredömligt sätt visar detta unika samarbete att det går att skapa tilltalande miljöer inom begränsade ekonomiska ramar. Holma Torg har alla förutsättningar att också förtäta relationerna mellan människor i Holma.”

Greenhouse 
Typ av projekt: Flerbostadshus och förskola 

Byggherre: MKB Fastighets AB 
Arkitekt: Jaenecke Arkitekter AB
Färdigställt: 2016
Fastighet: Hösten 3
Adress: Augustenborgsgatan 5

Juryns motivering:
”Greenhouse är ett djärvt projekt som visar hur stadsbon kan få en närmare relation till naturen och hur Malmö kan bli en tätare, grönare och mer blandad stad. På ett förtjänstfullt sätt har en monofunktionell byggnad omvandlats till ett flerfunktionellt kvarter till glädje för fler än de boende i huset. Med hög arkitektonisk kvalitet och ett innovativt och klimatsmart boendekoncept utmanas bostadsbyggandet; Greenhouse är så mycket mer än en symbol för Augustenborg och Malmö.

Malmö saluhall 
Typ av projekt: Saluhall 

Byggherre: Fastighets AB Malmö Gäddan 9, Nina och Martin Karyd
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor
Färdigställt: 2016
Fastighet: Gäddan 9
Adress: Gibraltargatan 6

Juryns motivering:
”I sann pionjäranda har en öde ruin omvandlats till en tredimensionell kokbok – en ny möteplats i matkulturens Malmö. Saluhallen visar på en kreativ användning av till synes överblivna ytor och erbjuder en välgörande intimitet i ett område präglat av stora projekt. Ur de gamla murarna har nya sammanhang skapats och en sensuell arkitektur har vuxit fram, som visar stor omsorg om såväl kulturarv som människans alla sinnen.”

Finalister till Gröna Lansen 2017
Gröna Lansen har delats ut sedan 2001 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden.

Greenhouse 
Typ av projekt: Flerbostadshus och förskola 

Byggherre: MKB Fastighets AB 
Arkitekt: Jaenecke Arkitekter AB
Färdigställt: 2016
Fastighet: Hösten 3
Adress: Augustenborgsgatan 5

Juryns motivering:
”Med rötterna i odling utforskar Greenhouse lösningar för en klimatsmart livsstil. Visualiserad energi- och avfallshantering och delade faciliteter underlättar vardagspusslet samtidigt som det blir lätt att göra rätt. Greenhouse tar Ekostaden Augustenborg till nya höjder och sår välgörande frön av nytänk och miljötänk i bostadsbyggandet.”

Studio 
Typ av projekt: Kontor, konferens, hotell, restaurang 

Byggherre: Skanska Öresund AB 
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects, Tema Arkitekter
Färdigställt: 2016
Fastighet: Tyfonen 1
Adress: Nordenskiöldsgatan 14

Juryns motivering:
”Med multifunktionalitet, samnyttjande och flexibilitet som ledord berikar mötesplatsen Studio Universitetsholmens folkliv och Malmös näringsliv. Materialval och ljusinsläpp är skickligt hanterade liksom dess energisparande system och gröna inslag. I Studio vävs en platsanpassad och omfamnande arkitektur samman med föredömliga miljöambitioner – helt i linje med Västra Hamnens utveckling.”

Gängtappen 
Typ av projekt: Kontor 

Byggherre: Wihlborg Fastigheter
Arkitekt: Fojab Arkitekter 
Färdigställt: 2016
Fastighet: Gängtappen 1
Adress: Stora Varvsgatan 11

Juryns motivering:
”Efter en genomgående sanering och en varsam renovering tar ett stycke Malmöhistoria klivet in i framtiden. Ett nytt klimatskal och smarta energisystem har, tillsammans med sunda materialval och flexibla arbetsplatser, gett en imponerande förbättring av byggnadens energiprestanda och hållbarhet. Genom de såväl arkitektoniska som miljömässiga lyften är Gängtappen en viktig förebild för den nödvändiga miljöanpassningen av den befintliga staden.”

Jenny Marcuson Fors