Nyheter

De största entreprenörerna 2014

Vad beror det på att ni ligger på första plats?

– Vi hade en fantastisk orderingång i fjol med både små, medelstora och riktigt stora projekt.  Vår goda orderingång är resultatet av ett långsiktigt marknadsarbete och goda relationer med nyckelkunder. Jag är också övertygad om att vårt målmedvetna arbete inom etik, miljö och säkerhet ger genomslag på marknaden.

– Tack vare vår storlek kan vi sätta samman projektteam med rätt kompetens för alltifrån byggande av miljömärkta bostäder till järnvägsbroar och sjukhus. Jag ser hur vår globala organisation innebär styrka med referenser och kompetenser inom en mängd sektorer. Vi agerar lokalt på marknaden men har förmågan att dela kunskap globalt.

Vilka stora projekt startade ni under förra året?

– Ett projekt som stack ut från mängden förra året var den internationella forskningsanläggningen ESS i Lund (byggstarten av etapp 1 hamnar på 11:e plats på Byggvärldens topplista med ett värde på 670 Mkr, reds anm). Det är ett jättebra exempel på samarbete över gränserna eftersom det är ett joint venture med våra kollegor i England.

– Sedan har vi flera spännande sjukhusprojekt. Vi bygger nya Södertälje sjukhus, i Uppsala renoverar vi och bygger ut Akademiska sjukhuset och i Göteborg bygger vi till Carlanderska sjukhuset.

– I norra Sverige bygger vi bland annat en stor serverhall åt Facebook i Luleå och ett nytt kontor åt Vattenfall i samma stad.

Hur ser det ut på bostadssidan?

– Självklart bygger vi också en mängd bostäder både i egen regi och åt fastighetsbolag. Ett spännande utvecklingsområde är Fredriksdal i Hammarby Sjöstad där vi ska utveckla cirka 700 bostäder på sikt och även kontorsfastigheter.

FAKTA

Nedan ser ni listan på de tio största entreprenörerna 2014. Den baseras på ordervärde och avser ej anläggningsprojekt.

 

Företagsnamn                       Antal projekt           S:a byggvärde MKR

1. Skanska Sverige AB              256                      19410,3

2. NCC AB                                236                     13933,6

3. PEAB                                    289                      12433,1

4. JM AB                                  54                        5184,5

5. Veidekke Entr AB                  42                       3684

6. Fastec Sverige AB                  20                        2171

7. MVB                                     34                        1670,1

8. Arcona AB                           17                        1608,5

9. Byggmästarn i Skåne AB     24                        1416,6

10. Lindbäcks Bygg AB              9                           1371

Källa: Byggfakta