Nyheter

De tar sjukhuskontrakt värt 800 MSEK

NCC har fått i uppdrag, att i samverkan med Region Jönköpings län, projektera en utbyggnad och modernisering av Länssjukhuset Ryhov.
Ordern beräknas uppgå till 800 MSEK.

– Vi gör nu en storsatsning på att förbättra och modernisera Länssjukhuset Ryhov i Jönköping med bland annat en toppmodern akutvårdsavdelning och flera nya vårdavdelningar. Vi har ett stort behov av att öka sjukhusets kapacitet och denna utveckling möjliggör det, säger Tomas Calmviken, Fastighetschef Region Jönköpings län, i ett pressmeddelande. 

Den nya byggnaden kommer att uppföras norr om den befintliga byggnaden och kommer att ha plats för bland annat en avdelning för akutvård med 48 vårdplatser, två vårdavdelningar för medicin med tillhörande dagsjukvård och mottagningar, mammografimottagning samt utbildningslokaler för bland annat läkarutbildningen som bedrivs av Linköpings Universitet.

Den totala ytan blir 34 000 kvadratmeter fördelad på sex våningar.

Projektet genomförs i så kallad partnering, vilket är en strukturerad samverkansform där NCC och Region Jönköpings län gemensamt tar fram systemhandlingar, projektbudget och detaljprojektering för projektet.

Ordern bedöms registreras i det tredje kvartalet 2017 i affärsområdet Building.

Byggnationen beräknas starta under första kvartalet 2018 och utbyggnaden kan då tas i drift år 2020.