Nyheter

De tävlar om att få utveckla centrum i Sundbyberg

Centrumen i Hallonbergen, Rissne och Ör i Sundbyberg ska säljas.

18 tävlingsbidrag lämnades in och efter en utvärdering finns åtta idékoncept kvar som nu tävlar om att utveckla centrumen.

I oktober förväntas beslut om vilka tre fastighetsaktörer som får uppdragen.

Det är ett stort intresse för stadsutvecklingen i Sundbyberg. 18 kvalificerade tävlingsbidrag kom in för centrumen i Hallonbergen, Rissne och Ör och av dessa har staden nu gått vidare med åtta idékoncept.

– Centrumutvecklingen kommer att innebära nyinvesteringar för mångmiljardbelopp i tre stadsdelar. Nu fortsätter kvalificeringsarbetet och förhandlingar med de fastighetsbolag som är vidare i processen, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det var den 1 juli 2016 som kommunfullmäktige beslutade att sälja centrumfastigheterna i Hallonbergen, Ör och Rissne. Ett kvalitetsprogram har tagits fram för att säkerställa att områdena utvecklas enligt stadens avsikter utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Stadsutvecklingsområdena ska innehålla bostads- och hyresrätter, kontor, handel, skola och vårdboende. Det bedömda värdet på dagens fastigheter är cirka två miljarder kr, exklusive byggrätter.

Förhandlingar med de olika fastighetsbolagen väntas pågå till och med oktober. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om vilka aktörer som får förvärva och utveckla fastigheterna i respektive centrum.

Följande fastighetsaktörer finns med:

Ör: Folkhem/Rikshem, Odalen/Wallin samt Besqab  

Rissne: Einar Mattsson, Balder samt Ikano Bostad 
Hallonbergen: Balder och Wallenstam