Nyheter

De tilldelas sista byggkontraktet för Västlänken

Nu är även deletapp Kvarnberget  i projekt Västlänken upphandlad.

Ett konsortium bestående av Astaldi, Gülermak och NRC Group, som även bygget deletapp Haga, har tilldelats uppdraget.  Kontraktet är värt cirka 820 miljoner kronor.

Deletapp Kvarnberget är 560 meter lång och innefattar en 120 meter lång servicetunnel, ett ventilationsschakt och två serviceschakt. Denna del av Västlänkens tunnel sträcker sig från Östra Hamngatan till Stora Hamnkanalen.

Tidigare upphandling av deletapp Kvarnberget avbröts under 2017 på grund av bristande konkurrens. Denna gång genomfördes upphandlingen utan prekvalificering vilket öppnade upp för nya anbudsgivare. Nu är det klart att det är Astaldi, Gülermak och NRC Group som bygger deletapp Kvarnberget, meddelar Trafikverket i ett pressmeddelande.

–Det känns bra att vi nu har tilldelat det fjärde och sista byggkontraktet för Västlänkens deletapper. Nu ser vi fram emot att komma igång med bygget av deletapp Kvarnberget, säger Bo Larsson, Trafikverkets projektchef för Västlänken.

Gülermak och Astaldi äger 40 procent var i konsortiet och NRC Group äger 20 procent. Vi beräknar att byggnationen av tunneldelarna inleds under våren 2019.

Sedan tidigare har NCC tilldelats deletapp Centralen. Konsortiet bestående av Astaldi, Gülermak och NRC Group bygger deletapp Haga, och har nu även tilldelats Kvarnberget, medan deletapp Korsvägen byggs av NCC och Wayss & Freytag Ingenieurbau AG.

Det som återstår att upphandla är BEST-entreprenaden. Där kommer Trafikverket att gå ut med förfrågningsunderlag i början av 2019.