Nyheter

De toppar småhusstatistiken

TMF:s småhusprognos sänks rejält för 2023.
TMF:s småhusprognos sänks rejält för 2023.

Bostadsbristen eldar på byggandet och det produceras främst mindre lägenheter. Men flera undersökningar pekar på att vi helst vill bo i småhus. Förra året låg Älvsbyhus i topp i statistiken över de mest efterfrågade tillverkarna.

Färska siffror från Byggfaktas databas visar att det under 2021 söktes bygglov för 6047 småhus. Precis som tidigare år så är det tillverkaren Älsbyhus som ligger i topp i statistiken med 772 hus följt av Eksjöhus med 430 hus och på tredje plats ligger Fiskarhedenvillan med 437 hus. Kategorin lösvirkeshus i trä är inte knuten till någon tillverkare men omfattar 536 hus i sammanställningen för förra året. Gustaf Edgren, som är projektledare branschutveckling – trähus, på Trä- och möbelföretagen ser ett ökat behov av att bygga fler småhus i trä.

Gustaf Edgren, projektledare och branschutveckling – trähus, på Trä- och möbelföretagen.

– Tidigare har man haft en föreställning att det är ekologiskt hållbarare att bygga tätt och högt. Men nu när vi ser en ökad elektrifiering och digitalisering decimeras klimateffekterna av exempelvis biltrafiken för småhusbebyggelse. Allt fler undersökningar pekar på att småhus är mer ekologiskt hållbart än flerfamiljshus och att det även överensstämmer mer med människors efterfrågan av boende, säger han.

Fler vill bo i småhus

En undersökning som genomfördes av KTH och Anthesis visade på flera fördelar med att bygga småhus och trädgårdsstäder. Enligt undersökningen generar trädgårdsstaden 38 procent lägre klimatpåverkan per invånare när det gäller själva byggnaderna. Det beror bland annat på större inslag av trä och mindre inslag av betong och gips i småhusen.

En något mer överraskande slutsats i undersökningen visar att trädgårdsstaden är klimatsmartare även när det gäller påverkan från trafiken med ett klimatavtryck som är 36 procent mindre än områden med flerfamiljehus.

– Inom tio år räknar vi med att det bara kommer säljas elbilar och då minskar miljöpåverkan ännu mer för dem som bor i småhus. Vi ser också en trend att färre åker till jobbet alla dagar i veckan. I och med digitaliseringen kan fler jobba hemma men det ställer samtidigt högre krav på mer utrymme, säger Gustaf Edgren.

Nya behov

Pandemin har troligen varit en katalysator som snabbat på utvecklingen, menar han. Fler jobbar hemifrån och vill ha ett boende som är bättre anpassat för distansarbete. Enligt siffror från Trä- och möbelföretagen så vill cirka 70 procent av alla i Sverige helst bo i småhus men bara närmare 50 procent bor så i dag. Ungefär var tredje som bor i hyresrätt vill flytta till småhus. Men endast cirka 20 procent av nyproduktionen utgörs idag av småhus.

– Det är lite märkligt att så många politiska initiativ är inriktade på att det ska byggas fler hyreslägenheter när allt fler vill bo i småhus. Det går att bygga både dyrt och billigt när man bygger småhus. Mycket handlar om vad man väljer för lösning. Det är i många fall billigare att låta bygga och bo i småhus än i hyreslägenheter, Säger Gustaf Edgren.

De bygger flest småhus

Småhusföretagen som förekom i flest bygglovsansökningar under 2021 enligt Byggfaktas databas.
Tillverkare och antal
Älvsbyhus 772
Lösvirke (Trä matr) 536
Eksjöhus 430
Fiskarhedenvillan AB 427
Myresjöhus 385
A-Hus AB 337
Smålandsvillan 318
LB Hus 317
Vårgårdahus 264
Anebyhusgruppen 233
Trivselhus 227
Källa: Byggfakta