Nyheter

De utformar centret Sahlgrenska Life

Det vinnande förslaget kallas ”Flöden” och bygger på idén om ett center där vård, forskning och näringsliv knyts samman. Bild: Sweco Architects/Arkitema Architects

Swecos arkitekter och Arkitema Architects har utformat det vinnande förslaget för ett nytt center – Sahlgrenska Life – för vård, forskning och näringsliv i Göteborg.

– Vårt förslag kallas ”Flöden” och det är just vad idén bygger på. Vi skapar ett center där vård, forskning och näringsliv knyts samman. Vår långa erfarenhet av vårdarkitektur runt om i Europa gör att vi både kan skapa en välkomnande stadsbild för hela sjukhusområdet och hantera den komplexitet som det innebär att hitta rätt lösningar för ett stort antal olika användare, säger Jan Mattsson, vd för Sweco Architect, i ett pressmeddelande. 

– Vi är naturligtvis glada och stolta över att ha vunnit denna uppgift tillsammans med Sweco. Vi har arbetat målmedvetet för att skapa estetiska och funktionella ramar för de människor som ska arbeta, studera och forska i byggnaderna, Genom att ge dem de rätta lösningarna skapar vi möjligheter till utveckling och kunskapsutbyte på en ännu  högre nivå än tidigare, säger Wilhelm Berner-Nielsen, Senior partner och segmentschef för vård på Arkitema Architects.

Det är SveaNor fastigheter AB och Västfastigheter som har utsett vinnarna i den arkitekttävling som pågått sedan oktober 2015.
Juryn betonar i sin motivering att:
”Förslaget är inte bara en byggnad utan ett stadsbyggnadselement som har potential att bli en länk även för allmänheten. Byggnadernas gestaltning känns samtida och utmanande men samtidigt öppen och inbjudande”.

Det fortsatta uppdraget för Sweco blir att förverkliga vinnarförslaget.
Det innebär att medverka i utformningen av en ny detaljplan för området samt att utforma de tre nya byggnaderna på sammanlagt 90 000 kvadratmeter.

Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i dag separerade från varandra genom en tungt trafikerad gata.
Det nya förslaget binder samman forskningen och den kliniska vården genom en liggande huskropp över gatan.
De intilliggande nya byggnaderna ska rymma labblokaler och möjliggöra fler fakulteter och ett större campusområde.  

Swecos arbete påbörjas i maj och pågår till 2021, då det nya centret ska vara klart att tas i bruk.