Nyheter

De utformar ny stadsdel i Östersund

Östersunds tradition av trähusbyggande är Arkitemas utgångspunkt för arkitekturen i Blomstergården.

Arkitema har fått i uppdrag att rita den nya stadsdelen Blomstergården i Östersund av Rikshem och Östersundshem. Inspirationen har hämtats från Östersunds äldre trähusbebyggelse där det gamla vävs ihop med det nya och stadsliv förenas med friluftsliv och sport. 

Det nuvarande industriområdet i Östersund omvandlas till en småskalig blandstad som öppnas upp och bildar en grön och aktiv stadsdel som länkar staden med det intilliggande naturreservatet och skidstadion. Detta enligt Arkitemas förslag för den nya stadsdelen Blomstergården.

– Det blir otroligt spännande och roligt att tillsammans med Östersunds kommun, Östersundshem och Rikshem utveckla denna nya stadsdel, en stadsdel som väver ihop natur och stad, säger Kristina Peters, affärsområdeschef och partner vid Arkitema.

Blomstergården kommer att bestå av nya hyresrätter och bostadsrätter, äldreboende, trygghetsboende, LSS-boende, förskolor, skola och park med en totalyta på cirka 88 000 m².

– Östersunds tradition av trähusbyggande är vår utgångspunkt för arkitekturen i Blomstergården, där lägre byggnader med sadeltak blandas med profilbyggnader. Bebyggelsen trappas upp mot norr där bostäderna får en vidunderlig utsikt över den gamla stadskärnan, Storsjön och landskapet, säger Kristina Peters.

Om Blomstergården
Adress: Karlslund, Östersund
År: 2018-
Omfattning: 88 400 m² BTA
Beställare: Rikshem
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban