Nyheter

De var för få för att kunna hejda tunneln

Miljöföreningen fick inte överklaga bygget av en kraftledningstunnel i Hjorthagen i norra Stockholm – föreningen var för liten. Ärendet gick till EU-domstolen, och nu utvidgas den svenska rätten att överklaga.

Miljöskyddsföreningen Djurgården-Lilla Värtan protesterade mot Stockholm Stads och Fortums placering av en kilometerlång kraftledningstunnel från Värtaverket till Viksjöäng, eftersom föreningen ansåg att den skulle förstöra viktiga miljövärden. – Men både miljödomstolen och miljööverdomstolen avvisade ärendet, eftersom vi hade för få medlemmar, säger Djurgården-Lilla Värtans ordförande Per Schönning. Föreningen vände sig till Högsta domstolen, HD, som begärde in ett klargörande från EU-domstolen. Och där fastslogs att det svenska ”golvet” för antal medlemmar stred mot EU-rätten – domstolarna kunde därför ha inhiberat bygget i väntan på att ärendet avgjordes. I detta fall är det för sent – tunnelbygget har redan utplånat de miljövärden som föreningen ville bevara. – Man känner frustration, ilska och bedrövelse över att de inte ville lyssna på oss. Vi kom med förslag till alternativa sträckningar – för i sak motsatte vi oss inte att man grävde ner kraftledningen – men de hade sitt beslut klart och bara körde på, säger Per Schönning. Men med den nyvunna talerätten går föreningen till strid om andra byggen – exempelvis Fortums planerade kraftvärmeverk i anslutning till tunneln. – Före sommaren ska HD fatta beslut om prövningstillstånd, så ingenting är avgjort. Men nu måste de i alla fall lyssna på oss, säger Per Schönning.

Tommy Harnesk