Nyheter

De varnar för hämmad tillväxt

Bostäder byggs i en allt lägre takt. Det har fått Länsstyrelsen i Stockholm att gå ut och varna för konsekvenserna.

Länsstyrelsen har gått igenom planer hos byggföretag och kommuner. De kommer fram till att omkring 6 000 bostäder kommer att påbörjas i år. 2010 beräknar de att 8 500 bostäder påbörjas, skriver Dagens Nyheter.

Detta är långt under den nivå som anses vara regionens långsiktiga behov. Enligt Länsstyrelsen behövs 12 000 nya bostäder varje år. Annars kommer bostadsbristen att öka och regionens tillväxt att hämmas.