Nyheter

De vill gynna hyresrätten

Hyresrätten missgynnas ekonomiskt. Det anser Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och Sabo som i ett gemensamt utspel kräver en skattereform för hyresrätten.

Organisationerna gör ett utspel på DN debatt där de presenterar sin nya rapport. De menar att flera förändringar har gjorts som påverkar de ekonomiska villkoren för hyresrätter, villor och bostadsrätter. Resultatet är en ökad ekonomisk obalans — där hyresgästerna är förlorare.

Enligt rapporten är det 2 000 kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med ett nybyggt småhus med äganderätt eller i en bostadsrätt. Även när jämförelsen görs på en äldre bostad landar skillnaden på cirka 2 000 kronor.

Här är organisationernas förslag på förändringar:

1. Slopa fastighetsskatten på hyresrätter
Hyresrätten är i dag dubbelbeskattad. Den kommunala fastighetsavgiften gör att hyresvärden måste betala skatt både på den vinst som uppstår i verksamheten och för själva ägandet av fastigheten.

2. Ändra skattereglerna för att underlätta underhållet
I hyresrätten beskattas allt sparande till framtida underhåll med 26,3 procent. Det ska jämföras med småhusägarnas och bostadsrättsföreningarnas möjligheter att spara till framtida underhåll. Vi vill därför införa skattefria underhållsfonder också för hyresrätten.

3. Inför en låg moms på bostadshyror
I dag betalar fastighetsägare moms på i princip alla varor och tjänster, vilket driver upp hyresnivåerna och kostnaderna för nyproduktion. Vi föreslår att hyrorna istället beläggs med moms. Men för det krävs ett beslut på EU-nivå. I avvaktan på det föreslår vi därför ROT-stöd för hyresrätten med 50 procent av utgifterna på arbete. Vi uppmanar även regeringen att vidta andra åtgärder som bidrar till balanserade villkor för nyproduktion.