Nyheter

De vinner ROT-priset 2019

Takkonstruktionen flyg på plats. Foto: Melker Dahlstrand

Nationalmuseum har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2019.

De stora utmaningarna i projektet har man löst genom ett lyckat och tätt samarbete mellan beställare, projektörer och entreprenör, skriver juryn i sin motivering.

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset delades ut första gången 1992 och ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

I år gick priset till renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum, som är en av de största omdaningarna av ett statligt byggnadsminne i modern tid. Projektets omfattning och komplexitet har krävt en hög närvaro på plats och tät kommunikation mellan beställare, entreprenörer, konsulter och hyresgästen.

Byggnaden har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden både in- och utvändigt och ambitionen har varit att, utöver att uppdatera byggnaden till en fullt modern museifunktion, ta fram och stärka dess ursprungliga originalarkitektur. Balansen mellan att värna ett 150 år gammalt byggnadsminne och att utveckla byggnaden för nya krav har varit en utmaning, de tekniska installationerna har i största mån placerats dolt i byggnaden.

Nationalmuseum är nu miljöcertifierat med en beräknat minskad energiförbrukning trots högre klimatkrav och mer klimatiserad yta. För att minska projektets långsiktiga miljöpåverkan har procentandelen avfall som lagts på deponi minimerats till 0,3 procent av byggavfallet.
 

Beställare: Statens fastighetsverk

Entreprenör: Skanska Sverige AB

Arkitekt: Wingårdhs/Wikerstål
 

Juryns motivering:

”Ombyggnaden av Nationalmuseum har ställts inför stora utmaningar. Dessa har man dock löst på ett förtjänstfullt sätt genom ett lyckat och tätt samarbete mellan beställare, projektörer och entreprenör.

Med en klar gestaltningsidé har man åstadkommit helt nya rumssamband, utökade utställningsytor och utblickar mot omgivande stad. Där nya tillägg behövts har dessa med stor omsorg integrerats med det befintliga till en ny självklar helhet. Och de för ett museum nödvändiga klimatinstallationerna har man på ett elegant sätt implementerat i byggnadens ursprungsstruktur. Ibland t.o.m. genom nya tekniska innovationer, och alltid med inställningen att ingen detalj är för obetydlig för att inte ägnas omtanke.

Slutresultatet visar upp en byggnad som andas kvalitet i samtliga dess delar och som uppgraderats till ett museum på hög internationell nivå. Ett museum som en lång tid framöver står redo att ta emot såväl fler besökare som utställningar i världsklass.”
 

Juryn för ROT-priset 2019:

 ·       Anna-Greta Leijon, ordförande, f.d. Skansenchef

·       Jan Wejdmark, Newsec

·       Anders Larsson, Thetis AB

·       Timo Karasalo, GWSK Arkitekter AB och vinnare av ROT-priset 2018