Nyheter

De vinner tävlingen om Avenyn

Visionsbild över nya Avenyn i Göteborgg
Nyréns Arkitektkontor utsetts till tävlingens vinnare med förslaget Ave-Ny. Visionsbild: Nyréns Arkitektkontor

Tävlingen om Avenyns och Götaplatsens gestaltning är avgjord. Tävlingens vinnare är Nyréns Arkitektkontor med team och det vinnande förslaget heter – i sann Göteborgsanda – Ave-Ny.

I sin motivering skriver tävlingsjuryn bland annat:

”Teamet bakom Ave-Ny visar tydligt att man har en förståelse för platsen. Ave-Ny bedöms vara ett realistiskt och väl genomarbetat förslag, med bra förankring i områdets funktion, kvaliteter och kulturmiljö.”

”Sammanfattningsvis skapar Ave-Ny förutsättningar för en Aveny för göteborgarna, där det finns något för alla. Kulturinstitutionerna är synliga men här finns även plats för det tillfälliga. En fortsatt paradgata med stärkt rumslighet och med mat, nöjen, handel, och kultur som dragare.”

Tävlingen har omfattat hela stadsrummet på Avenyn och Götaplatsen. Där ingår bland annat gång- och cykelstråk, mötesplatser, kulturinslag, vegetation, vatten och markbeläggning. I tävlingsuppgiften ingick att presentera en samlad idé kring stadsrummet som ger en förflyttning av gatans dignitet i allmänhetens ögon och förbättrar gatans liv även vintertid.

Genom att gångbanorna läggs närmre fasaderna skapas bättre kontakt med butikerna och en generös ”grön” zon skapas under träden. Breda gångbanor med klassiskt ”göteborgska” granithällar ger gott om plats att flanera. Visionsbild: Nyréns Arkitektkontor

Byggstart för Avenyns första etapp under 2024

– Det är ett drömprojekt för oss att få jobba med en av Sveriges finaste gatumiljöer. Vi ser fram emot att tillsammans med Göteborgs Stad och Avenyns intressenter sätta i gång arbetet, säger Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

– Med vårt tävlingsförslag vill vi återupprätta Göteborgs gröna paradgata till en attraktiv plats för alla genom att vidareutveckla Avenyn och Götaplatsen slumrande kvalitéer, säger Bengt Isling, landskapsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

Det vinnande förslaget ska nu utvecklas vidare i ett brett samarbete med det vinnande teamet och där flera intressenter kommer att involveras. Detta arbete beräknas ta cirka 15 månader och alltså pågå under hela 2023. Byggstart av den första etappen på Avenyn planeras bli 2024. Hela ombyggnaden av Avenyn och Götaplatsen beräknas vara färdig under 2026.

De står bakom det vinnande förslaget

Medverkande Nyréns Arkitektkontor

Bengt Isling – Landskapsarkitekt LAR/MSA, gestaltningsansvarig, Nyréns
Emelie Brunge – Landskapsarkitekt LAR/MSA, uppdragsansvarig, Nyréns
Tobias Phersson – Landskapsarkitekt LAR/MSA, handläggare, Nyréns
Joseph Greaves – Landskapsarkitekt LAR/MSA, Nyréns
Ida Friis Tinning – Arkitekt SAR/MSA/MAA, Nyréns
Nicolas Philip – Ljusdesigner MSc, Nyréns
Andreu Taberner – Visualiserare, Nyréns
Urban Nilsson – Byggnadsantikvarie Fil. mag., Nyréns

Externa rådgivare och samarbetspartners

Åsa Lilja – Trafikplanerare, Tyréns
Sofie Björnberg – Dagvatten, Tyréns
Örjan Stål – Trädexpert, markfrågor, VIÖS AB och SLU
Mona Wembling – Växtexpert, SLU
Fredrik Lindstål – Idéburen stadsutveckling, placemaking och destinationsutveckling, Glad stad
Jon Allesson – Idéburen stadsutveckling, placemaking och destinationsutveckling, Glad stad