Nyheter

Debatt: ”Cementtillverkning behöver säkras i Sverige”

Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong, om cementkrisen i landet och om konsekvenserna vid ett stopp för Cementa i Slite.
Malin Löfsjögård

Branchorganisationen Svensk Betong vill säkerställa fortsatt kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige. Nu vill man ha ett tydligt besked från regeringen.
Vi befinner oss sedan avvisningen i somras av Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland i en mycket allvarlig situation med risk för cementbrist inom en snar framtid. Med stor risk för byggstopp med varsel och stoppade investeringar som påverkar ut i hela samhället.

Att på denna korta tid ställa om till import är inte görbart. Frågan är också om det ens är önskvärt kopplat till säkerhet, beredskap och hållbarhet. Ett intensivt arbete har skett sedan i somras för att lösa den mest akuta krisen. Där regeringen nu skyndsamt behöver fatta beslut enligt den speciallag som tagits fram för att undvika det mest akuta läget.

När vi bygger handlar det om rätt material på rätt plats utifrån ett livscykelperspektiv. Men för många konstruktioner är betong det enda alternativet ur kvalitets- och beständighetssynpunkt. Betong är ett naturligt material med många goda hållbarhetsegenskaper som tack vare dess breda användningsområde finns i nästan alla byggnadsverk. Betong har lagt grunden till vårt moderna samhälle och dess egenskaper har gjort det till världens mest använda material.

För att klara behoven av nya bostäder och infrastruktur till utveckling av framtidens energisystem från vind- och vattenkraft krävs betong, för att utveckla järnvägen, för att stärka gruvor vid utvinning av viktiga mineraler och för att kunna bygga fabriker för tillverkning av batterier. Utan betongen blir inget av det verklighet. Sverige vill bli världsledande i klimatomställning. Många färdplaner inom en rad branscher är beroende av betong för att nå sina mål. Tillsammans tar vi ansvar för att utveckla ett samhälle med låga klimatavtryck, men vi behöver rätt förutsättningar och material att bygga med.

Det är viktigt att säkerställa fortsatt kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige. Vi behöver därför ett tydligt besked från regeringen om detta. Det är en kris- och beredskapsfråga. Ett så viktigt material ska inte vara helt beroende av import. Särskilt inte när det är högst troligen att Sverige då blir beroende av cement från länder som Turkiet och Kina. Till det kostnadsaspekter med stor risk för ökade kostnader för en byggsektor som redan idag brottas med höjt kostnadsläge för flera byggmaterial.

Svensk cementtillverkning ligger i framkant avseende klimatpåverkan. Cement som på längre sikt kan bli aktuell för import har betydligt högre koldioxidavtryck. Det finns också långtgående planer att senast 2030 införa CCS-teknik, infångning och lagring av koldioxid, i Slitefabriken. För att som första fabrik i världen kunna tillverka klimatneutral cement. Nu riskerar vi att missa chansen att agera föregångsland och i stället ta ett stort kliv tillbaka. Utan cement, ingen betong. Då avstannar såväl samhällsutveckling som klimatomställning.

Politiken vill att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsland, nu är det dags för handling där ett viktigt steg är att säkra fortsatt kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige.

     Text: Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong