Nyheter

Debatt: Gör rätt från början i byggprojekten

En halv miljon ton sprängmassor från nya T-banetunneln till Nacka planeras bli hanterad i den unika kulturmiljön på Blasieholmen. Det aktualiserar vikten av att i dialog med berörda ta hänsyn till miljön från början i byggprojekten. Då kostar hänsynen mindre och man slipper överklaganden. Det skriver Ulf Johannisson, managementkonsult och f d företagsledare samt aktiv i ledningen för flera kulturmiljöorganisationer.

En halv miljon ton sprängmassor från nya T-banetunneln till Nacka planeras bli hanterad i den unika kulturmiljön på Blasieholmen. Det aktualiserar vikten av att i dialog med berörda ta hänsyn till miljön från början i byggprojekten. Då kostar hänsynen mindre och man slipper överklaganden. Alltför ofta kräver aktörer i stället minskade möjligheter att överklaga vilket riskerar att undergräva demokratin. Det skriver Ulf Johannisson, managementkonsult och f d företagsledare samt aktiv i ledningen för flera kulturmiljöorganisationer.

På Blasieholmen skulle transport av sprängsten medföra att tunga lastbilar kör där var tionde minut inkl. returer kl 7-22 i 3 år. SL skulle använda Tullhus och magasin för sin etablering och stängsla en stor yta. Till i september har detta varit tämligen okänt vilket kanske förklarar det sena överklagandet av nya T-banans järnvägsplan från en fastighetsägare. Att få regeringens svar kan ta 6-18 månader.

I T-baneprojektets miljökonsekvensbeskrivning 2016 nämndes inte kulturmiljöfrågor överhuvudtaget och sjötransport avfärdades kort med allmänt resonemang olika om hinder. Först nu när man redan upphandlar arbeten testar regionens Förvaltning för Utveckling av Tunnelbanan, FUT, transport med pråmfartyg. Varför så sent har jag frågat trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) och stadens stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson (M), men inte fått något svar. Det borde inte vara svårt att svara eftersom det var en annan regim som missade detta 2016.

Mer det är förstås pinsamt att man inte har reagerat på att Mark- och miljödomstolen i november 2018 avslog stadens plan för ett Nobel Center på Blasieholmen med hänsyn till unika kulturmiljövärden. I ett halvt årtusende har här bedrivits maritim verksamhet som varv, exporthamn mm ända till dagens skärgårdstrafik. Det berättar om Stockholms framväxt som sjöfarts- och handelsstad. Platsen bör snarast utvecklas till en attraktiv plats som levandegör detta med museum, fiskrestaurang, skeppshandel mm och en växande sjötrafik. 

Efter domen borde staden ha krävt att Blasieholmen skonas. FUT borde ha tagit fram ett förslag med alternativ plats för uttag av sprängmassor eller med transport med pråmfartyg mm. Då hade man kunnat slippa överklagande. Beror oviljan att ändra lösningen på ett för snävt fokus på kostnader? Ligger det också bakom upphandlingen av en statsägd kinesisk aktörs tjänster trots de risker det kan innebära?

Stadsmiljöföreningen Blasieholmens vänner, Norrmalms Hembygdsförening och Stockholms Naturskyddsförening har i skrivelser bett ansvariga i regionen ändra planen så att Blasieholmen skonas och dess utveckling kan påbörjas. Vi har inte fått något svar.

Trafikregionrådet kommenterade däremot överklagandet i SvD . ”Det väcker frågor om lagstiftningen är rätt utformad, givet att vi alltför ofta ser samhällsviktiga projekt försenas och fördyras på grund av ett överklagandeinstrument som saknar motstycke i vår omvärld”. Jens Sjöström, oppositionsregionråd (S) säger i samma artikel ”Förseningen kan mellan tumme och pekfinger kosta skattebetalarna 100 miljoner kronor per månad, det är absurt.” Samtidigt sade avdelningschef ” Martin Hellgren: ”Vi kommer att använda tiden fram till regeringens avgörande… Det mesta av arbetet som pågår kommer att löpa på … Även våra pågående upphandlingar fortsätter som planerat…”. Nu har överklagandet dragits tillbaka men frågan kvarstår om hur det var med de 100 miljonerna och om det snabba ifrågasättandet av utformningen av lagen om rätten att överklaga.

Problemet är att regionen inte gjorde rätt från början genom att i dialog med berörda ta fram lösningar som är skonsamma mot miljö och kulturmiljö. Då hade man troligen sluppit överklagande och därmed merkostnader och försening. I stället kräver politiker och andra aktörer alltför ofta minskade möjligheter att överklaga vilket riskerar att undergräva demokratin.

Att ”göra rätt från början” är en maxim hos våra framgångsrika industriföretag. Låt oss se mer av det inom byggandet!

Frågan kvarstår om överklagandet verkligen skulle kosta 100 miljoner i månaden som S-politiken sade. Från Region Stockholm sade man ju att arbetena kunde fortsätta. Och trafikregionrådets (M) snabba ifrågasättande av lagen om rätten att överklaga.

    Av: Ulf Johannisson