Nyheter

Dekorerar fasader med hjälp av 3D-skrivare

Daniel Monsén vid kontorets Gigabot-skrivare. Foto: Susanne Bengtsson.

Dagens arkitektur är för avskalad.

Det tycker arkitekt Daniel Monsén som driver arkitektkontoret Monsén arkitekter AB.

Men hjälp av en 3D-skrivare kan husfasader smyckas med dekorornament.

Byggvärlden har tidigare berättat om 3D-skrivare som framtidens byggteknik.  Kina, USA och Holland är exempel på några länder som är föregångare inom området, och i bland annat Kina har flera 3D-printade hus byggts.

På Monsén arkitekter i Stockholm har man anammat 3D-skrivartekniken, men man fokuserar på detaljerna snarare än på kompletta byggnationer.

– Vi tycker att arkitekturen idag har blivit för avskalad och vill se mer karaktär på husen igen. Som motreaktion mot det minimalistiska och nakna har vi lanserat vi en ny arkitekturstil som heter Super Deco, berättar Daniel Monsén, arkitekt och ägare till företaget.

Super Deco beskriver han som en arkitekturstil med mer liv och karaktär och där byggnader berättar en historia för sin betraktare. 3D-skrivarna har, enligt Daniel Monsén, gjort det möjligt att återinföra estetiken och historieberättandet i arkitekturen utan att det kostar alltför mycket. Samtidigt betonar han att det inte handlar om en återgång till det gamla, utan om samtida ornament.

– Jag älskar själv arkitektur, personliga hus och storytelling. Det finns oskriven regel bland arkitekter  som säger att ”ornament is crime”, men måste verkligen hus se ut som anonyma lådor? Tyvärr får dagens arkitektur ofta ge efter för kostnadsbesparingar. Kontrakts- och industriell tillverkning har tvingat oss att acceptera en stram design vars främsta fördel är att den håller nere kostnaderna och är enkel att framställa.

Det första huset som Monsén arkitekter ritat och som byggs med detta Super Deco-koncept är fastigheten KV Eldaren vid Konserthuset i Uppsala, ett kontorshus på 8000 kvadratmeter. Det är Arcona som har fått i uppdrag av Jernhusen att på totalentreprenad bygga kvarteret Eldaren. 

I somras köpte arkitektbyrån in en av världens störta 3D-skrivare, en Gigabot, från Texas, och flög den till kontoret i Stockholm. Direkt satte man igång att skriva ut motgjutformar till de ornament som man designat i datorn.

– Varje ”gubbe” tar 40 timmar att skriva ut så för att spara tid valde vi att skriva ut motgjutformar i skala 1:1 och sedan gjuta ornamenten på fabrik. Vid husbyggnation vinner man inte så mycket i tid ännu med 3D-printers, men tekniken utvecklas hela tiden.

Fördelarna är, trots det, många. Med den nya metoden blir det billigare och enklare att skapa arkitekturdetaljer på nya byggnader men den kan också användas för att restaurera och bevara äldre byggnation. Med en laserscanner gör man en digital avbildning av till exempel ett ornament på en byggnad. I 3D-skrivaren skriver man sedan ut en negativ form för gjutning som är identiskt med ornamentet, eller en byggnadsdetalj, direkt i önskat material. Metoden kallas för ROP metoden. Rapid ornament production.

De cirka 200 färdiga ornamnet-plattorna som tillverkats för Eldaren står i en gjutfabrik och väntar på att bli monterade på husfasaden.  

– Det här blir Sverige och världens första Super Deco hus, säger Daniel Monsén. 

Kontorshuset i Uppsala ska vara färdigställt i juni 2016.

FAKTA

En Gigabot-skrivare klarar av mycket stora utskrifter som t.ex. ornament. Skrivaren väger 150 kilo och kan skriva ut 600 x 760 mm x 600 mm och skriver ut de mallar som används för att bygga gjutformar eller direktanvändning i plast.