Nyheter

Delar på byggrätter i Solna

Kv Klacken i Solna. Bild: Peab.

Via delägda Visio äger Peab och Fabege tillsammans byggrätterna för gamla Råsundatomten nära Solna Centrum.

Bolagen har nu kommit överens om att dela upp ägandet, vilket innebär att Peab förvärvar samtliga bostadsbyggrätter. Fabege förvärvar befintliga kontorsbyggnader och en kommersiell byggrätt.

Den ursprungliga fastigheten omfattar cirka 16 000 kvm befintliga kontorsbyggnader, cirka 19 000 kvm kommersiella byggrätter och cirka 70 000 kvm bostadsbyggrätter.

Bostadsbyggrätterna motsvarar cirka 700 lägenheter. Fördelat på två kvarter; Klacken och Liraren. Kvarter Klacken kommer att omfatta cirka 340 lägenheter och uppföras i kvarter om 6-9-våningshus inklusive garage och lokaler i markplan. Husens gestaltning ska utföras så de smälter in med befintliga bostadshus runt omkring. Byggstart beräknas ske i mars 2016 och preliminär inflyttning sommaren 2018. Kvarteret Liraren kommer att påbörjas preliminärt sommaren 2017.

På den kommersiella byggrätten kommer Fabege att uppföra en kontorsbyggnad för bland andra Telenor Sverige.